To se koná jednou za pět let a termín toho nejbližšího je stanoven na 27. března příštího roku opět do Lažišť. Aktuální shromáždění, které se konalo v sobotu 14. listopadu, schválilo vedle hodnotících zpráv jednotlivých odborných rad i informaci starostky Okresního sdružení hasičů Prachaticka Heleny Fiedlerové o činnosti v letošním roce také návrh výkonného výboru, aby se při volebním shromáždění nové složení výkonného výboru pro příštích pět let volilo na základě návrhů z jednotlivých okrsků a také z návrhu, který předložil současný výkonný výbor. Představitelé sborů v sobotu také souhlasili s tím, aby v příštím volebním období pracoval výkonný výbor jako třináctičlenný. Tím by mělo být zajištěno, aby byl každý pracovní obvod zastuopen minimálně jedním členem. Budoucí starosta Okresního sdružení hasičů Prachaticka by měl být astupován dvěma náměstky, z nichž jeden by měl mít na starost především hasičskou mládež a měl by být oporou zástupci sborů, který bude zvolen jako vedoucí odborné rady mládeže.