V úvodu s Konceptem Smyslové aktivizace seznámila Hana Vojtová a velice poutavě, nejen pro české účastníky konference, ale i ze Slovenska a Japonska, hovořila o úctě, respektu a lásce, vztazích ve stáří.

V programu uvedla zakladatelka konceptu Smyslové aktivizace v Česku Hana Vojtová Novinky ve Smyslové aktivizaci v těle i srdci člověka. Zdůraznila zájem o SA v zahraničí. Osobně vystoupila v roce 2017 s konceptem Smyslové aktivizace v Kanadě i na Slovensku. Letošní rok o SA projevili zájem odborníci z Japonska. Osobně přijel na konferenci do Českých Budějovic, s dalšími šesti spolupracovníky, prezident centra služeb na zdravotně sociální univerzitě v Japonsku Shigeru A.Suemitsu, M.D. z Okayamy. Vážili 30 hodin cesty, aby se dozvěděli osobně více o konceptu SA a viděli ji v praxi (druhý den v domově seniorů). Přes 50 let využívají ve svých zařízeních již Monntessori koncepci. V Japonsku žije přes 5 milionů lidí s demencí, je zde 60 zařízení pro staré lidi nejen s demencí, ale i dalšími zdravotními postiženími, pohybovým aparátem, kterým péči poskytuje 2 200 zaměstnanců (péče o 2300 osob). Ve své dosavadní péči považují vnímání individuality, aby nikdo nebyl tlačen časem, řádem a měl volnost za nejlepší a nejdůležitější. Japonská delegace následně navštívila i Domov pro seniory Mistra Křišťana v Prachaticích, kde na vlastní oči viděla, jak je SA uplatňována v praxi.

Následovalo vystoupení Věry Suchomelové z Katedry pedagogiky Teologické fakulty, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pod názvem Smyslová aktivizace ve virtuálním světě.

O tom, že Smyslová aktivizace má smysl a výzkumu hovořila Lucie Kozlová z Ústavu sociálních a speciálně pedagogických věd, Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Přiblížila výzkum, který byl realizován na všech domovech, kde je SA aplikována více jak 2 roky a ostatní 2014, 2016 a v závěru bylo zjištěno u 60 % respondentů s využitím SA a jen 2% u ostatních, zařízení a tedy lze jednoznačně doporučit pobytovým zařízením, které mají klienty s demencí zavedení konceptu SA.

V odpoledním programu, sekci ČESKO-SLOVENSKÁ SDÍLENÁ PRAXE se diskutovalo o Konceptu Smyslové aplikace v praxi geriatrických zařízení. A tak příklady praxe uvedl domov z Horní Plané, kde kladou důraz na obnovu kompetencí a jednoduchá pravidla“ „díváme se na svět jeho (seniora) očima“. Hana Fríhaufová se svěřila se setkáním se SA jak pracovně, tak osobně, kde ji také velmi pomohla. SA je dobrá kuchařka, návod, jak pracovat, nicméně je nutné si vše osobně vyzkoušet. Lenka Olivová z Tovačova přednesla příspěvek, jak zaváděli koncept v roce 2014 do praxe v domově, mluvila o tom „Jak učíme koncept“. Za nejdůležitější považuje poslouchat srdcem, mít ostříží zrak a sluch jako rys!

Významnou roli na konferenci měla a za hladký průběh konference ručila Renata Březinová, manažerka Institutu SA. Na konferenci se naslouchalo, prezentovalo, četlo, pouštělo video, prezentace, křtilo, diskutovalo, prohlíželo, zapisovalo, cvičilo, jedlo, pilo, mluvilo několika světovými jazyky, smálo se, smutnělo, poslouchala se hudba, došlo i na udílení cen, prostě bylo velmi mile, dobře a odborně.

Na konferenci byly uděleny Ceny Smyslové aktivizace třem osobnostem:

V kategorii „Příběh pečujícího“ paní Mgr. Daně Marii Černé, vedoucí sociálně aktivizačního úseku z Domova Na zámečku Rokytnice.

V kategorii „Příběh seniora“ byla cena udělena a slavnostně předána paní Lucii Kopelentové, aktivizační praktikantce Smyslové aktivizace a pečovatelce z Domova důchodců Sociálních služeb Města Sušice.

V rámci prvního udílení cen byla udělena cena mimořádná „Cena aktivizačního praktikanta Smyslové aktivizace, za podporu a propagaci Institutu Smyslové aktivizace“ paní Haně Rabenhauptové, referentce pro samosprávu a komunitní plánování MÚ Prachatice, která je dlouholetou Aktivizační praktikantkou Smyslové aktivizace a v rámci svých pravidelných „Cvičeních šitých na míru“ zpříjemňuje dny seniorům.

Všechny oceněné ženy dostaly jako dárek nově vydanou knihu Hany Vojtové „Jak (ne)přesadit starý strom“ a přívěsek Institutu Smyslové aktivizace ve tvaru ručičky s kruhem života vysázeným českými granáty.

Na vyhlášení dalšího kola SENSORY ACTIVATION AWARD se můžete těšit na podzim roku 2019, ceny budou vyhlášeny a předány na výroční páté konferenci 20. května 2020.