Frézovat se začíná úsek z Chrobol do Lučenice a práce budou pokračovat k obci Leptač. Práce v Chrobolech jsou naplánované po polovinách s ohledem na obslužnost obce a okolí.

„V tomto úseku bude odstraněno deset centimetrů starého souvrství asfaltu, v lokálních poruchách vytipovaných po odfrézování půjde fréza o dalších deset centimetrů dolů. Tyto poruchy se poté doplňují asfaltovým betonem,“ poznamenal.

Na dopravních značkách bude tak od Prachatic slepá ulice do Leptače a od Smědče slepá ulice do Chrobol. V úseku křižovatky Březovík až křižovatky Střemily pokračuje pokládka opravných vrstev před finálovými. Navíc je fréza v úseku silnice ze Střemil do Smědče.