Třináctý ročník dvoudenní výstavy určené pro amatérské fotografy skončil ve Strunkovicích nad Blanicí. neobvyklou galerií se pravidelně stává sál kulturního domu a místo panelů slouží natažené provázky a k uchycení fotografií obyčejné kolíčky na prádlo.

I když bývá před zahájením výstavy Foto na provázku zvykem, že se její návštěvníci dočkají neotřelé krátké scénky, letos tomu tak nebylo. "Vždyť už jste tu potřinácté, kdo to má pořád vymýšlet," obrátil se jeden z hlavních pořadatelů výstavy Karel Matějka na přítomné, kteří to vzali s humorem.

A stejně laděné byly i další informace. "Volali jsme karle Mráčkové, aby to nějak zařídila. Když je moc hezky, lidi sem nepřijdou, protože se raději ryjou v záhonech. vyšla nám bstříc, ale trochu to přehnala," konstatoval Karel Matějka. Případné obavy z toho, že by některé z doprovodných kulturních vystoupení déšť spláchnul, vzápětí rozptýlil.

"Máme připravený velký stan, kam se vejdeme všichni, takže strach nemusí mít nikdo," uklidnil Karel Matějka těsně před slavnostním přestřižením, jak jinak originální pásky tvořené provázkem a papíru, který jasně střihači vedl ruku při jejím přestřižení.

Na návštěvníky pak čekal sál kulturního domu opět zaplněný fotografiemi různých amatérských fotografů s jejich pohledy na svět kolem nich, ať už za humny či ve vzdálenějších až exotických krajích.