Trilogie Prácheňský poklad se dotkla také Prachaticka. Kam jste vyrazil za inspirací tentokrát?


Po úspěšné přednášce o místních pověstech v obci Svatá Maří se na mne obrátil pan starosta s nabídkou k další spolupráci. Uvědomil jsem si, že jeho další svěřená obec Štítkov je pozoruhodným fenoménem v rámci celého našeho kraje. Nikde v tak malé vesničce nevzniklo tolik pověstí. Proto jsme se rozhodli vydat knížku právě těchto pověstí. K tomu jsem přidal pověsti z blízkého města Vimperku, kde byla v roce 1945 přerušena tradice. Takže vimperské pověsti se vracejí jak v českých verzích, tak i v českých překladech. Knížka vyjde v zrcadlovém vydání pod názvem Staré pověsti vimperské a Čarovná ves Štítkov. Na trhu by měla být během několika týdnů.


Máte rád nejrůznější propojení psaného slova s dalšími druhy umění, ať už jde o hudbu nebo o výtvarné umění. Dokládá to Vaše spolupráce s Českým rozhlasem. Kdo se podílí na nejnovější publikaci spolu s Vámi?


Na této publikaci se také podílí fotografka Ivana Řandová a ilustrátor Zdirad Čech, kteří jsou známí z trilogie Prácheňský poklad.


Jste zastáncem toho, že pro spisovatele je největším zdrojem člověk sám a jeho okolí, což ostatně potvrzuje i Prácheňský poklad. Kde jste čerpal tentokrát?


Pokud jde o zdroje pověstí, bude v knize složen hold všem Čechům a Němcům, našim vlastivědným předchůdcům
I když mnozí tvrdí, že Šumava ztrácí s usychajícími stromy svou schopnost zadržovat vodu, stále se mezi jejími lesy, mokřady a rašeliništi blýskají vodní hladiny odrážející nebe.

A co to Vaše nebe, tedy Nebe studánek mapující právě ona vodní oka?


Putování Šumavou nikdy nekončí a jsme jen rádi, když můžeme lidem zprostředkovat její krásu a spanilost. A také odkrýt zapomenutá místa, která mohou inspirovat další příchozí generace. Ke Štítkovu i Vimperku jsme se původně překvapivě přiblížili právě přes náš projekt Nebe studánek. Hned po pověstech z Vimperska totiž vyjde druhý studánkový díl. Objevili jsme u Vimperka čarovný pramen Srdce Ježíšova, který má přímou spojitost s rodinou vimperského tiskaře Steinbrennera. K ní se váže podivuhodná pověst, neboť vlastnili barokní knihu šumavských proroctví. Žel pro ní, všechna se vyplnila. U Štítkova jsme proutkem objevili zase zapomenutou studánku spojenou s démony, takže není problém ji opět vykopat.


Máte v plánu slavnostnější uvítání pověstí do života?


Rádi bychom knihu pokřtili ve vimperské knihovně, jak už je naší tradicí.