Farnost Kapličky je prvně zmiňována již v nejstarším českém urbáři z roku 1278, kdy klášteru odevzdávala 780 vajec a 60 sýrů. Informace o prvním faráři, který spravoval kostelík sv. Jana a Pavla pochází až z roku 1377.

V roce 1530 jsou Kapličky uváděny jako rychta, tedy správní sídlo poměrně velkého území rozkládajícího se mezi řekou Vltavou a zemskou hranicí. Pod jeho správu spadalo tucet obcí a jedenasedmdesát usedlostí. Roku 1574 byla celá rychta zbavena odúmrtí a obyvatelé mohli svůj majetek svobodně dědit. O pět let později je v obci uváděna první sklárna a již v roce 1587 je doloženo zřízení školy, roku 1905 pak školy hudební.

Poštovního spojení se zde dočkali v roce 1898, kdy sem dvakrát týdně docházel pošťák, poštovna zde však byla otevřena až v roce 1940. Pro úplnost snad i to, že od počátku 19. století zde působil spolek hasičů a od roku 1927 se zde začalo hrát ochotnické divadlo.

Na sklonku 19. století byl stržen starý kostelík a na jeho místě vystavěn nový s padesát metrů vysokou věží, ve které byla zavěšena čtveřice zvonů. Novorománský trojlodní kostel, který se díky zmíněné věži stal dominantou obce, byl vysvěcen 11. června 1896.

Obyvatele, kteří byli v drtivé většině německé národnosti, čekalo po druhé světové válce vystěhování do Rakouska a počet nových osídlenců byl vzápětí administrativní cestou snižován až byla obec podruhé vysídlena, zrušena a vniklo zde přísně střežené hraniční pásmo.

Do dnešní doby se zachovaly jen základy kostela a několika domů, torzo železné hlídkové věže, součástí to železné opony a lovecký srub.

Po roce 1989 byla oblast opětovně zpřístupněna a na místě bývalých Kapliček byl roku 1990 vztyčen žulový kříž a od dva roky později u něho sloužena Mše svatá.

Jaroslav Pulkrábek