Kolik exekucí je na jihu Čech a proč se lidé nejčastěji zadlužují? Kamil Košina říká, že s covidovou a energetickou krizí se dostane do finančních potíží více ještě více lidí.

Za co lidé nejčastěji dluží?

Většinou za naprosto nepotřebné věci, bohužel. Člověk by si pomyslel, že do dluhů někdo spadne proto, že z nějakého zásadního důvodu nemá třeba na bydlení. Ale moje dvacetiletá praxe ukazuje, že je to jinak. Denně jsem svědkem toho, že lidé končí v exekuci kvůli své lehkovážnosti.

Určitě jsou lidé, kteří se do exekuce nedostali vlastní vinou…

Exekuce nejsou o vině a trestu. Jsou ale vždycky svízelné. Není to příjemná situace pro žádnou stranu. Nikdo z ní nemá radost. Ani dlužník, ani věřitel, a ze všech nejméně soudní exekutor. Většina případů pramení z toho, že lidé něco nezaplatili, ačkoliv už bylo dávno po lhůtě a věřitel jim to několikrát připomínal. Velká část exekucí je třeba vymáhání výživného na děti. Většinou jde o maminky, které zůstanou na všechno samy. Musejí chodit do práce, táhnou celou domácnost a do toho ještě vychovávají děti. Muž je odsouzen k tomu, aby měsíčně posílal dětem leckdy naprosto zanedbatelnou částku. A neposílá ji. Nedodržuje rozhodnutí soudu. A proto jsem tu já jako soudní exekutor. Moje povinnost je nastolit pořádek, vymoci právo. Právo je na straně maminky a můj úkol je toto zajistit.

Jak postupujete?

Mohu dlužníkovi třeba strhávat měsíčně určitou zákonem stanovenou částku ze mzdy. Mohu mu zablokovat účet a dlužné peníze z něj inkasovat ve prospěch věřitele. V případě vymáhání výživného na dítě můžeme taky pozastavit dlužníkovi řidičské oprávnění, rybářský nebo lovecký lístek. Když tyto způsoby nepostačují, lze postihnout i nemovitost – dům, pozemek nebo třeba garáž. Zákon tyto exekuční způsoby přesně vyjmenovává a ukládá nám, abychom jejich prostřednictvím dosáhli co nejrychlejšího a nejefektivnějšího vymožení peněz.

Může se stát, že dlužník zkrátka jenom zapomněl něco uhradit a už je z toho exekuce?

Víte, každý zapomínáme. Chybovat je lidské. Ale měli bychom mít ve svých věcech pořádek. Exekuce nevzniká ze dne na den. Jsou to měsíce, než k dlužníkovi doputuje. Nejprve dlužníka urguje věřitel, pak musí věřitel požádat soud o vydání rozsudku a teprve poté může být zahájena exekuce. Není to vůbec jednoduchý proces. Veškerá rozhodnutí se během něj doručují dlužníkovi. Takže pokud se dlužník zdržuje na adrese svého trvalého pobytu nebo si tam alespoň přebírá poštu, nemůže se stát, že by o exekuci nevěděl.

Co když je třeba na dovolené nebo v nemocnici?

Pokud by byl v době doručování těchto rozhodnutí v nemocnici, může se bránit. Uvědomí o tom soud, který mu bude vše doručovat znovu a teprve pak začnou běžet stanovené lhůty. Pro všechny případy však doporučuji, aby si lidé zřídili datové schránky. Nezdržují-li se na adrese trvalého pobytu, je to nejjistější způsob, jak si ohlídají veškerou úřední korespondenci. Ke schránce budou mít přístup odkudkoliv, přes internet a okamžitě. Za zřízení a používání datové schránky se nic neplatí.

Kvůli jakým částkám se lidé dostávají do exekuce?

Většina částek je do 30 000 korun, pokud se tedy bavíme čistě o původním dluhu. K němu pak samozřejmě ještě náleží nejrůznější úroky, sankční poplatky a pokuty z prodlení, které si dlužník stanovil ve smlouvě s věřitelem. V procesu žalování dluhu a jeho vymáhání pak přirůstají další poplatky pro advokáta, který zastupuje věřitele, pro exekutora i soud.

To vše jsou náklady exekuce?

Ano, nejde jen o peníze pro soudního exekutora. Tyto náklady jsou tvořeny třemi základními složkami – odměnou advokáta v řízení před soudem a dále v exekučním řízení, odměnou soudního exekutora a daní z přidané hodnoty.

Když se na to podíváme z opačné strany, co mám dělat jako věřitel v případě, že mi někdo dluží?

Rozhodně na nic nečekat. Pokud dlužník nereaguje na vaše výzvy, nebo před vámi dokonce utíká či se vám vysmívá, ihned se obraťte na advokáta. Ten vám pomůže podat žalobu k soudu. Soud musí rozhodnout o vašem nároku. A když dlužník nezaplatí ani ve lhůtě, kterou mu vyměřil soud, můžete na něj nechat nařídit exekuci.

Pak už oslovím exekutora?

Ano, jako věřitel máte právo vybrat si soudního exekutora. V Česku je nás celkem 155. Doporučuji vybrat si někoho, za kým to nemáte daleko a kdo se každé věci věnuje poctivě, individuálně a s profesní odpovědností. My se o budování těchto hodnot snažíme v Exekutorském úřadu Prachatice už více než 20 let. A pokaždé jsem moc rád, když se podaří ukončit exekuci úspěšným vymožením a odchází spokojený věřitel. Zažil jsem i pár případů, kdy byla věřitelem oběť trestného činu. Pachatel jí ublížil a musel jí tento skutek vykompenzovat odškodným, které stanovil soud. Jelikož odškodné neplatil, musela přijít exekuce. Když se podařilo tyhle případy ukončit, byl to opravdu dobrý pocit. Pocit, že naše práce rozhodně není zbytečná. Že je sice tvrdá a u veřejnosti neoblíbená, ale potřebná.

V jakých okresech Jihočeského kraje je nejvíc dlužníků?

V našem kraji je v exekuci víc než 42 tisíc lidí. To řadí jižní Čechy na 6. místo v rámci zadluženosti obyvatel všech krajů. Nejvíc dlužníků je na Českokrumlovsku, kde je podíl osob v exekuci 11 %. Prachatický okres je na tom také docela bledě. Zde dosahuje podíl lidí v exekuci 9,6 %. Nejlépe je na tom podle posledních dostupných statistik okres Tábor s necelými 7 %.

Spolupracujete s nějakými jihočeskými organizacemi?

Jistě, v rámci Jihočeského kraje pomáhám např. dětskému domovu ve Volyni nebo Vimperku. Vymáhám pro jejich dětské klienty peníze, které jim většinou dluží zákonní zástupci. Podobně pomáhám i domovu seniorů v Hnačově. Například během Milostivého léta jsem pro jednoho z jejich klientů dosáhl velmi výhodného ukončení exekuce u telefonního operátora. Pán před lety ztratil mobil a na upomínky nereagoval. Nepovažoval to za důležité. Po 10 letech se nestačil divit, když přišla exekuce a částka už byla 48 tisíc. I když tato exekuce podmínky Milostivého léta nesplňovala, podařilo se mi přesvědčit věřitele k laskavosti. Pán nakonec zaplatil jen původní dluh 11,5 tisíce a fixní poplatek 908 korun.

Mohlo by se Milostivé léto opakovat?

Mluví se o tom. Osobně bych to uvítal. Pro dlužníky v tísni je to skvělá šance. Kdo opravdu chce, ten svůj finanční problém může tímto způsobem vyřešit. Mohlo se stát, že to nyní od října do ledna někteří lidé nestihli. Od září do listopadu by tak mohli mít ještě naději. Můj Exekutorský úřad Prachatice udělá opět všechno pro to, aby se do akce zapojilo co nejvíce lidí, a znovu budu oslovovat i soukromé věřitele, aby odpouštěli úroky. Jsem pouze zvědav na poplatek, který stát stanoví za ukončení exekuce. 750 Kč bez DPH totiž neodpovídá reálným nákladům. Jen na Milostivé léto jsem musel zaměstnat další čtyři lidi, ze svého jsem platil poštovné za tisíce dopisů a podobně. Takže akce to pro mě byla velmi nákladná.

Myslíte, že exekucí bude nyní přibývat?

Obávám se, že nejspíš ano. Je tu spousta negativních faktorů. Hlavně covid. Mnoho lidí kvůli němu přišlo o práci a tento stav trvá už dlouho. Úspory jsou vyčerpané a lidé začnou sklouzávat k nebankovním půjčkám. To je to nejhorší, co mohou v takové situaci udělat. Úroky začnou rychle stoupat a malér je na světě. Dalším významným faktorem je energetická krize. Lidé nejsou na tak velké výdaje za energie připraveni. Až jim přijde vyúčtování, může se řada z nich dostat do velkých potíží. Přál bych si, aby to tak nebylo. Ale bohužel to neovlivním.

Soudní exekutor Kamil Košina:

- Exekutorský úřad sídlí ve Zdíkově, čp. 79, nedaleko Vimperka
- telefon: 388 311 061 nebo 773 454 036
- e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
- číslo účtu exekutorského úřadu: 285063450/0300
- úřední hodiny: každý všední den od 6 do 14 hod.