Hlavním důvodem ke snímání otisků je lepší identifikace občanů cestujících po Evropě a USA. „Jedná se o nařízení Evropské unie a Spojených států amerických. V současné době máme již na úřadě nový software i technické zařízení, které otisky snímá,“ popsal změny vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Prachaticích Zdeněk Filip.

Žádosti počkají

Podle jeho slov musejí zájemci o europas s biometrickými údaji, bez otisků prstů, podat žádost nejpozději do dvacátého čtvrtého března. „Od pětadvacátého března do třicátého prvního března bude úřad odpojen od systému centrální databáze. Proto nebude možné vyřizovat žádosti ani vydávat a kontrolovat cestovní doklady,“ upřesnil Filip.
Občané mohou po tomto týdnu využít služeb úřadu v pravidelných úředních hodinách, a to vždy v pondělí a ve středu od osmi do sedmnácti hodin.
Otisky prstů se budou pořizovat u občanů starších šesti let, respektive u občanů, kteří ke dni podání žádosti dosáhli stanoveného věku. „Ti občané, kteří budou nutně potřebovat pas, ať k nám samozřejmě přijdou. Ostatní ať vydrží do prvního dubna,“ vyzval vedoucí odboru.

Cena zůstává stejná

Zájemci o takzvaný „bleskový pas“ o něj mohou zažádat i nadále. „Cena se nemění, je tedy stále ve výši tisíc pět set korun. Nevýhodou tohoto pasu je však jeho platnost, která je stanovena pouze na šest měsíců,“ dodal Zdeněk Filip.

Občané souhlasí

„Podle mého názoru budou mít otisky v pasech rozhodně své opodstatnění. Bezpečnost cestování je pochopitelně velice důležitá a pokud ji právě toto opatření zlepší, potom v tom nevidím vůbec žádný problém. Jsem tedy rozhodně pro zavedení snímání otisků, které budou součástí cestovního pasu. Nepochybuji ale také o tom, že s tím budou souhlasit i ostatní obyvatelé. Jde o bezpečí nás všech,“ myslí si Petr Jabůrek z Bělče u Prachatic.