Město Prachatice realizuje společný nákup elektrické energie od roku 2013 a později pak přistoupilo i na společný nákup plynu. V současné době má město Prachatice a jím zřízené organizace a založené obchodní společnosti mimo tepelného hospodářství a městských lesů uzavřený kontrakt na dodávku elektrické energie a plynu do konce letošního roku.

Tepelné hospodářství v Prachaticích.
Jen Prachatice teplo nezdraží, zafixovaly plyn ještě na dva roky

Proto radní města odsouhlasili postup města Český Krumlov jako centrálního zadavatele v rámci nákupu dodávky elektrické energie a plynu pro roky 2024 a 2025 formou centralizovaného zadání, a tím upřesnila podmínky společného nákupu a odsouhlasila uzavření smlouvy o centralizovaném zadání na nákup elektrické energie a zemního plynu. „Po současné stabilizaci cen energií očekáváme závěrem roku jejich opětovný nárůst. Z tohoto důvodu považujeme za vhodné provést nákup energií na další období co nejdříve, a to obdobným způsobem jako v předcházejícím období, tedy společným nákupem na Českomoravské komoditní burze Kladno ve spolupráci s Českým Krumlovem,“ zdůvodnil rozhodnutí o společném nákupu energií starosta Jan Bauer.

Drtivou většinu bytových domů v Prachaticích zásobuje teplem městská společnost Tepelné hospodářství Prachatice.
Energie jsou drahé, Prachatičtí chtějí využívat slunečních paprsků