Na jeden takový případ upozornil při minulém jednání zastupitelů Pavel Dvořák. „Jedna rodina dlužila za dodávky elektřiny osmdesát tisíc korun. Zeptal bych se, kdo to za ně zaplatil, protože mezi  touto romskou komunitou se říká, že se u nich svítí dál," obrátil se zastupitel na vedení města.

Podle místostarostky Jaroslavy Martanové to nebyl první takový dotaz. „Podobná otázka mi byla položena při jednání rady města, zda jsem nějaké romské rodině zařídila, že se jim zaplatilo třicet tisíc za elektřinu. Nic takového není pravda. Ani já, ani nikdo ze zastupitelů nemáme takovou pravomoc, abychom úřadu práce nařizovali, komu mají co zaplatit. Kdo to zaplatil, to je věcí rodiny samotné," odpověděla místostarostka.

Konkrétní řešení dluhu neznala ani ředitelka Oblastní charity Vimperk Dana Marková. „Podle mých informací to rodina řeší tak, že 
v případě dluhu u jedné společnosti uzavřou smlouvu na jiného člena rodiny, nebo uzavřou novou smlouvu s jinou společností. Takže jednomu distributorovi mohou dlužit osmdesát tisíc korun, ale uzavřou si smlouvu s jiným dodavatelem elektřiny. A že by ten dluh za ně někdo zaplatil, o tom nic nevím. Podle mne jim pouze zůstávají dluhy a uzavírají pouze nové smlouvy, proto je možné, že dál svítí," dodala Dana Marková.