To bylo podle slov Vladimíra Váchy, mluvčího společnosti, který odpovídá na další otázky Deníku, na pokraji životnosti.


Vladimír Vácha, mluvčí společnosti E.ONZdroj: Z archivu DeníkuMůžete říci, o jakou akci se jedná, nakolik ji pocítí obyvatelé a firmy v regionu a nakolik byla výměna nutná?
Jedná se o výměnu podpěrných bodů a vodičů páteřní linky vysokého napětí 22 kV z Prachatic do Volar, napájející oblast Volarska – až po Novou Pec. Vedení je na konci své životnosti a k výměně došlo těsně před tím, kdy začalo vykazovat zvýšenou poruchovost. Musíme zachovat plynulou a kvalitní dodávku elektřiny.


Byli vzhledem k rozsahu prací omezeni obyvatelé na dodávkách elektrické energie?
Vzhledem rozsahu stavby byli odběratelé omezeni minimálně, odběratelů ve Volarech se omezení nedotklo vůbec. Počet a doba omezení je obecně vedle cenové nabídky jedním z hlavních kritérií při výměru dodavatele stavby. Stavba byla vhodně etapizována a byly k ní přidruženy další práce jako revize a dílčí oprava přípojky na Libín.

Některé úkony byly prováděny pod napětím, bez omezení odběratelů, což je v posledních letech nastupující trend. V této oblasti disponujeme nejmodernější technikou a vysoce kvalifikovaným personálem.


Možná je to trochu laický pohled, ale nebylo možné vedení uložit do země, přece jen se jedná o území navazující na CHKO Šumava?
Obecně je ukládání sítí vysokého i nízkého napětí do země preferováno v zastavěných částech obcí. Přespolní vedení vysokého napětí jsou stále budována formou vzdušných sítí. Uvedu pouze fakt, že rozhodující je spolehlivost dodávky, spočívající v rychlé lokalizaci a odstranění poruchy. Nejedná se jen o ekonomickou stránku.


Jak vypadá investice v řeči čísel, mám na mysli cenu, počet sloupů, celkovou délku vedení, datum zahájení a dokončení, v jaké výšce nad zemí vedení je a podobně?
Stavba zahrnuje 136 podpěrných bodů a 13 kilometrů trasy vodičů. Výška vodičů nad terénem se pohybuje od 6,5 do 20 metrů a je závislá na terénu, který je v některých částech velmi složitý, vzdálenosti mezi podpěrnými body, atd. Celkové náklady přesahují 10 milionů korun.


Občas se stává, že když přijdou pracovníci na místo, chybí jim složený materiál, který končí ve sběrnách druhotných surovin. Měli jste v tomto ohledu více štěstí, nebo i tuto akci navštívili sběrači kovů?
V tomto směru měl dodavatel štěstí, žádná ztráta materiálu nebyla zaznamenána. Ale nic nenechal náhodě a materiál na místo vozil těsně před montáží.


Trasa vede v poměrně složitém terénu, kde byly práce nejsložitější a v čem?
Nejobtížnější úsek čekal na montážní četu u Blažejovic a před Volary, kde trasa prochází bahnitým terénem. Zde bylo nutno nasadit těžkou pásovou mechanizaci a částečně improvizovat. Stavbu realizuje společnost SETERM CB, divize OTO Elektro Volary a práce provedla profesionálně. První dvě etapy byly převzaty do užívání napoprvé a bez vad a nedodělků.


Chystají se v příští rok podobné investice na Prachaticku?
Obdobnou stavbu připravujeme v úseku Volary – Lenora, pravděpodobně ale až v roce 2018.