Můžeme se pyšnit již řadou úspěchů v této oblasti, spoluprací s ekologickými organizacemi a v neposlední řadě i podruhé uděleným titulem Ekoškola. Právě tento titul nás vedl k vytvoření systému čtyř ekotýmů s názvy Prostředí, Energie, Voda a Odpady, ve kterých spolu s pedagogy pracují hlavně žáci. Jako členové ekotýmu Prostředí chceme přiblížit naši činnost v posledním období. Během pravidelných schůzek v průběhu školního roku vymýšlíme, jak dále zlepšovat nejen prostředí v naší škole, ale i v jejím okolí, tedy hlavně na naší naučné stezce „Stezkou kolem Stezky“. Pro žáky naší školy připravujeme výtvarné a fotografické soutěže, které byly v loňském školním roce zaměřeny na Mezinárodní rok lesů 2011 a na život na naučné stezce s názvem Živá zahrada. Máme radost, že se do těchto soutěží zapojuje stále více žáků, jejichž oceněné práce potom zdobí školní prostory. Podílíme se rovněž na přípravě a organizaci tradičních akcí školy Den stromů a Den Země, spolupracujeme na projektu Zdravé město Prachatice, pravidelně aktivně podporujeme anketu Strom roku a právě naším přičiněním v anketě Památný strom zabodoval i jilm před naší školou. V letošním školním roce se chceme i nadále věnovat rozvoji a využívání naučné stezky jak našimi žáky, tak veřejností. A rádi bychom také dále přispívali k tomu, aby se všichni cítili v prostředí naší školy příjemně. S přispěním žákyň 7. B třídy: Dana Kukulíkové, Katky Mikšíkové a Viktorky Princové