V prostorách statku čp. 3 pokračoval kulturní program. Pohádkou potěšil Víťa Marčík a o hudbu se postarala skupina Kadé Chim. Na statku byly též výstavy: obrazy a sochy Jiřího Steinera, „svaté obrázky“ Juliany Jirousové a dobové fotografie.

Ivana Řandová