Dvacet různých úseků silnic na Prachaticku v celkové délce 63,305 kilometrů zmodernizují do konce června firmy podle zadání Jihočeského kraje, potažmo Správy a údržby silnic. Některé z úseků jsou v těchto dnech už dokončené a řidiči téměř ani nepostřehli, že se vůbec opravovaly. Celková částka, kterou Jihočeský kraj z vlastních nebo dotačních peněz v letošním roce investuje do oprav silnic na Prachaticku, je bezmála sto šedesát milionů korun.


Největší dopravní kalamita ale teprve začne. K opravám silnic se totiž přidají ještě opravy šesti mostů za více než osmdesát devět milionů korun na hlavních tazích silnic. Podle slov Martina Grožaje z prachatické Správy a údržby silnic (SÚS) bude zřejmě největší problém při opravě mostu přes Černý potok v Blažejovicích. Mosty ale nespadají do kompetence SÚSky. Martin Grožaj ale odpověděl také na další otázky Prachatického deníku.


Opravy komunikací prezentujete jako modernizaci silnic. Co si mají čtenáři pod tímto pojmem představit? Přeložte do češtiny, co vlastně je modernizace vozovky?
Ten termín je zvolen záměrně. U té silnice by mělo dojít ke zlepšení. Zlepšení pro naše silnice je převážně zpevnění konstrukce. Vlastně zkvalitňujeme podloží komunikace. Podmínkou pro schválení projektů bylo vždy ve volných úsecích navýšení komunikace a v průtazích obcemi recyklace. Na silnici zůstává původní asfaltový povrch, na který se nastříká spojovací postřik a teprve na něj se pokládá nový asfalt v předepsané výšce. Tam, kde jsou velké poruchy na silnici, jako například na silnici od Prachatic do Zdenic, provádíme nejprve lokální výspravy. Tedy pásmové odfrézováním části asfaltu, který se samostatně zabalí a na něj přijde postřik a nová souvislá vrstva asfaltu. Prakticky to znamená, že v těch nejvíce exponovaných místech jsou tři vrstvy asfaltu.


Technologie recyklace v průtahu obcí? Co si pod tím může obyčejný člověk představit?
Stávající podkladní vrstvy silnic jsou z valné většiny tvořeny spojením kamení a asfaltové směsi, takzvané penetrace. Tu jsme vlastně „vyztužili" betonem. V tuto chvíli je pod asfaltem téměř betonová deska, která zaručí, že se konstrukce silnice zpevnila a měla by být stabilnější. Tedy za předpokladu, že nebude docházet k překopům vozovky. Nejen na nově opravených silnicích povolujeme překop jen ve zcela výjimečném případě, a pokud někdo potřebuje udělat například pokládku elektrického vedení, tak požadujeme formu podvrtů, aby nedocházelo k ničení silnice. Technologie recyklace byla použita na modernizaci například průtahů uzavřených obcí Pravětín, Olšovice nebo Chvalovice.


V tu chvíli je ale nutná domluva s obcemi. Musí přeci vědět, že budete silnici modernizovat, aby měli šanci sítě položit v době, než se opraví technologií recyklace…
To, že chceme komunikace v obcích opravovat, se připravuje dost dlouho. V některých případech i tři roky. Vedení obcí mělo čas na opravu kanalizací či veřejného osvětlení. Někde se sice tyhle práce řešily těsně před zahájení našich prací, ale vše se zvládlo a nebude nutné do silnic znovu kopat. Jednoduše řečeno vybíráme takové silnice, kde je pravděpodobnost havárie na obecních sítích minimální. Například v Olšovicích stihli položit kanalizaci i kabelové vedení internetu, což jim ušetřilo náklady na znovu opravení silnice. Dnes je tak průtah Olšovic jednolitý, bez výkopů a oni ušetřili.


Je ale jisté, že někde nestihli svoje sítě „zakopat". Jak se k tomu bude stavět správa a údržba až o podobné práce obce požádají?
Po provedení výkopových prací požadujeme opravu celých jízdních pruhů, ne tedy, že na vozovce zůstane zalátaná jen díra po výkopu, což se stavebníkům samozřejmě prodražuje. Navíc v následujících pěti letech budeme na nově opravené silnice zpracovávat monitorovací zprávy. V příštích pěti letech tak nebude možné do nich kopnout.

Modernizované úseky silnic:
1. Husinec – Lažiště – Kratušín – Zábrdí: 6,483 km – hotovo.
2. Javorník – hranice kraje: 1,410 km – hotovo.
3. Průtah Velký Bor: 3,003 km – hotovo.
4. Průtah Pravětín: 1,370 km – hotovo.
5. Křižovatka II/145 – Babice: 1,700 km – hotovo.
6. Křižovatka II/145 – Svatá Maří: 2,834 km – hotovo.
7. Křižovatka II/145 – Olšovice – Mahouš – Němčice: 5,265 km: hotovo.
8. Klenovice – Frantoly a nemocnice – Zdenice: 4,970 km – provádí se.
9. Průtahy Lužice, Chvalovice – hranice okresu: 2,049 km – hotovo.
10. Křiž. III/14221 – Blanička, křiž. III/14223 – Šipoun: 2,770 km – hotovo.
11. Chroboly – Záhoří, Příslop – Smědeč: 5,427 km: provádí se.
12. Blažejovice – Zbytiny – Křišťanov: 6,280 km – provádí se.
13. Zdíkov – Račov: 3,008 km – připravuje se.
14. Budkov – Chlumany: 4,189 km – připravuje se.
15. Bušanovice – křižovatka III/14410: 2,260 km – připravuje se.
16. Prachatice – Kahov: 2,100 km – připravuje se.
17. Chroboly – Ovesné: 2,062 km – připravuje se.
18. Záblatí – Řepešín: 1,690 km – připravuje se.
19. Všechlapy – Bohunice: 2,671 km – připravuje se.
20. Nahořany – Čkyně: 1,764 km – připravuje se.


Technologie recyklace, zdá se, hodně zpevní vozovku. Proč se jí využívá pouze v obcích, kde lidé asi kamiony příliš nepotkají? Nedá se použít i na s kamiony více zatížených silnicích? Napadá mě například Kratochvíle…
Tahle metoda opravy se používá v místech, kde není možné zvýšit komunikaci, tedy v průtazích obcemi. V obcích ji nesmíme zvyšovat ze zákona vinou vjezdů či vchodům k objektům. Zpevnění konstrukční vrstvy třeba u Kratochvíle se docílilo navýšením vrstvy asfaltu. Asi by to bylo zbytečné, když stejného efektu docílíme vyšší vrstvou asfaltu, což je levnější.


Také u Kratochvíle jsou přece vjezdy…
Na volném úseku silnice je můžeme upravit, což jsme také udělali. Tady ale ještě musím připomenout, že napojení na silnici, tedy vjezdy, nejsou naše, a starat se o ně musejí majitelé přilehlých nemovitostí. Jejich povinností je také čištění propustí. Na jejich upozorňování, že máme u vjezdů zanesené stoky, my nereagujeme. Cestmistři v rámci pravidelných prohlídek tohle monitorují a Správa a údržba silnice je pak vyzývá k nápravě.


Zpátky k modernizaci. Mělo by dojít na opravu dvaceti úseků Prachaticka. Podle čeho jste je vybírali?
Existuje takzvaná bílá kniha, kde jsou podle posudku zapsané silnice, jež by měly být opraveny. Takže nám vodítkem byla právě Bílá kniha.


Většinou řidiči musejí po objízdných trasách. Jsou ale i takové, kde není možné ji připravit. Co potom?
Taková situace nastala v Pravětíně. Musím říct, že jsme se tam setkali s velkou nevolí některých obyvatel. Stejná situace se bude opakovat při opravách z Chrobol na Ovesnou. Není, kudy to objet, tak jsme nuceni silnici na několik hodin zcela uzavřít a nikdo se nedostane tam ani zpět. Ale jde v řádech o hodiny, než čerstvě položený povrch asfaltu zchladne. Předem ale obyvatele i vedení obce upozorníme.


V některých obcích jste ovšem průtahy úplně vynechali a silnice napojujete, proč neuděláte silnici kompletně?
Jde o přístup a hlavně možnosti jednotlivých obcí při opravách sítí v zemi. V každé obci jsme se ptali, v jakém stavu jsou sítě, vodovod či kanalizace. Tam, kde to není v pořádku a nestihla se jejich oprava, raději průtahy obcemi vynecháme, aby se pak vozovka neničila a nevyhodili jsme peníze za opravu oknem. Například do Zbytin bychom se chtěli ještě vrátit.


Řidiči asi chápou, že se opravy provést musejí, ale i přesto, zlobí se na vás, že je posíláte na objížďku, kterou vůbec neznají?
Valná většina řidičů opravy chápe. Letos je oprav opravdu hodně. Komplikace jsem nezaznamenal. Řidiči to snášejí poměrně dobře. I když ve Chvalovicích nám přijela řidička osobního auta z Brna až za finišer, který prostě nelze objet, je přes celou vozovku. Podotýkám, že označení bylo v pořádku. Nechápu, jak to mohla vymyslet. Minula značky, které upozorňovaly na uzavírku, navigace na objízdnou trasu byla v pořádku, oranžové šipky jí směřovaly právě na objížďku. Cestou minula dva až tři válce. Prostě to zkusila a vůbec jí nevadilo, že jela zhruba po sto padesát stupňů horké silnici. A navíc, když vjede do poslední vrstvy asfaltu, tak se může narušit. Navíc paní se ještě cítila dotčená. Slovní přestřelku, která se na místě odehrála, si asi každý dokáže představit. Nakonec musela celý úsek zase odcouvat.


Jsou místa, která jsou i při opravě průjezdná jedním pruhem a některá se musí objet, proč?
Hlavní tahy a silnice druhých tříd se opravují podle jízdních pruhů. Nejsem zastáncem tohoto způsobu oprav, není nad to mít povrch bez oné středové čáry. Jakákoliv voda si vždycky najde místo a velký problém je s nasolenou vodou v zimě. V některých případech to jinak udělat nejde pro nemožnost jiné objízdné trasy.


Jaká ze zmíněných silnic, které se letos opravují, byla nejhorší?
Všechny byly zařazeny do „Bílé knihy" Jihočeského kraje, což znamená, že jejich oprava byla potřeba. Nejhůř na tom asi byla silnice Prachatice – Lhenice v úseku od mičovického lesa k zastávce Klenovice až ke Zlatému potoku u Frantol.


Dvacet oprav na různých místech Prachaticka znamená obrovská dopravní omezení. Jaký je předpoklad dokončení?
Devět z úseků je už hotových. Na čtyřech se momentálně pracuje. Ještě sedm jich musíme opravit. Do konce června musí být hotovo, tedy kromě mostů. Neříkám tím, že uzavírky budou do konce června. Posledních pár dnů necháváme na dokončovací práce jako je vodorovné značení či dosypání krajnic.


Jak opravy hodnotíte?
Myslím, že to, co je hotové, se povedlo. Teď máme problém, že si nové cesty lidé pletou s bruslařskou dráhou. Například ta z Husince do Lažišť je bruslaři hojně využívána, což je problém.


Jsou ale silnice, které by si opravu zasloužily a nedošlo na ně. Jaký úsek byste nechal opravit vy?
O modernizaci si říká silnice na Volary. Ta je podle mě hodně špatná. Na to ale zřejmě nedojde, protože Prachatičtí tam plánují stavbu kanalizace a čistírnu odpadních vod. Potřebují se dostat přes silnici, a tak dřív než bude tohle hotové, asi není možné o opravě uvažovat. Hodně rozbitá je silnice z Chrobol do Lučenic. Ta je hodně rozbitá.


Zmínil jste, že se opravy dotknou také šesti mostů…
Opravy mostů nejsou přímo v naší režii, ty řídí Jihočeský kraj. Ale i tak, v Netolicích už se pracuje. Provoz je řízen semaforem. V některých případech je nutné most rozebrat kompletně, jako například ten přes Černý potok v Blažejovicích. Objízdná trasa pro osobní auta je plánována přes Mlynářovice a Volary. Kamiony budou muset asi na Vimperk. Ve Zbytinách budeme využívat objízdných tras v okolí. Čeká nás ale oprava mostů ve Zbytinách, Mičovicích, Čkyni a Lčovicích. Na všech by se mělo začít během nejbližší doby. Musí být hotové přes léto. Speciálně mosty vyžadují stavební činnost výhradně za vhodného počasí. Řidiči se tak nemohou divit, že v dešti se tam nic nedělá.