Hroutil se komunismus. Často „viktorku“ užíval disident a pozdější prezident Václav Havel a po něm stovky a tisíce lidí na tehdejších demonstracích. Dobovým snímkem se Deník vrací k atmosféře největších jihočeských setkání na tehdejším Žižkově náměstí v Českých Budějovicích. Shromáždění lidí u kašny přihlížela jako němý svědek Černá věž…Je zřejmé, že snímek není ze 17. listopadu 1989. To vládly na jihu ticho a tma, foto pochází z pozdějších dnů. Poprvé se pod Samsonem lidé z iniciativy studentů sešli ve středu 22. listopadu. Atmosféra byla tehdy tísnivá. O několik dní později převládla euforie a lidé se přestali strachovat. I na jih přišla sametová revoluce.

(red)