V tuto chvíli spravuje Sportovní zařízení Prachatice, p.o. majetek v hodnotě 180 mil. Kč. Každá nemovitost vyžaduje rovněž řádnou údržbu a má určitou životnost. V tuto chvíli mohu říci, že po výrazné finanční injekci volá atletický ovál, zázemí krytého plaveckého bazénu doslova křičí (měsíční návštěvnost krytého bazénu přes zimu činí 6,5 tis. klientů!), podávali jsme žádost o dotaci na výměnu umělého trávníku. Vyjmenovala jsem ty nejvýraznější a nejnákladnější. Každá nemovitost na sebe váže nemalé provozní prostředky. Každý rok dorovnává město Prachatice částkou téměř 7 mil. Kč Sportovnímu zařízení příspěvek, aby byl náš rozpočet vyrovnaný. Tato částka slouží na dorovnání provozních nákladů a nutných (spíše menších oprav) na našich sportovištích.

Z výše uvedeného důvodu nemohu lehce říci, že se skatepark zaplatí z dotace a město na něj dá „jen" 2 mil. Kč. Ty 2 miliony budou totiž chybět na zásadní opravy majetku, který je na hraně životnosti a v tuto chvíli není známa ani ekonomika provozu vyprojektované mekky skateboardingu (tj. náklady na vytápění, ostatní energie, pravidelné revize, správce apod.). Mimo jiné z tohoto důvodu nesdílím nadšení, které bych sdílet měla, protože mám sport ráda. Naopak - to , že se v tuto chvíli zváží všechny okolnosti připravovaného projektu, vidím jako moudré řešení, byť byly vynaloženy již prostředky na studii a projekt.
Dotázala jsem se v několika městech, kde skatepark mají, s dotazem, za kolik Kč byl jejich areál postaven a zda jsou s jeho provozováním problémy. Problémy s provozem raději pominu, je to různé v závislosti na autoritách skateboardingu. Příklady na obou pólech pochopitelně mohu uvést. Stačí zajet do Klatov, kde to funguje, nebo do Netolic, kde je smutný pohled na skatepark z roku 2011.
Zajímala mě však hlavně finanční stránka věci. V Klatovech jsme se inspirovali a zde mají nejdražší skatepark za 5,5Radovana Kutláková mil Kč. V ostatních městech je postaven do 2 mil Kč. Pokud je skatepark krytý, provozuje jej většinou komerční společnost a je zde přidružen i jiný servis (obchod, servis apod.). Je to z toho důvodu, že jsou provozní náklady spojené s provozem takového zařízení beze sporu mnohem vyšší, než jak je u nezastřešených a volných ploch. Takže představa, že se ve skateparku za 12 mil Kč bude jezdit zdarma, je lichá.
Tento projekt je pojat velmi moderně a velkoryse. Pokud by Sportovní zařízení disponovalo neomezenými prostředky, nebyla bych nucena se nad výší investice a nad provozními prostředky zamyslet. Jen tak mimochodem, všichni sportovci by určitě rádi užívali svá sportoviště zdarma, když je hezky a mají čas a chuť. Ale tak tomu být nemůže, přestože město dotuje Sportovní zařízení takovými prostředky, jak jsem uvedla, přestože město dotuje oddíly prostředky z grantu města, protože žijeme v Čechách a ne ve Spojených arabských emirátech. Téměř všechny dotační tituly se váží na dětskou a mládežnickou základnu, která se musí doložit, oddíly, které zde působí, mi jistě dají za pravdu.
Sice se netajím tím, že mám názor, že by měl být skatepark postaven jinde než na Městském stadionu, i z důvodu jeho možného budoucího dalšího rozšíření, zde jsou prostory jednoznačně omezené, ale to je pouze jeden názor. Určitě respektuji názor jiného. Proto se také o problémech diskutuje.
Na závěr bych chtěla uvést na pravou míru ještě jednu informaci. Hokejbalisté se o svůj stánek velmi aktivně zasazovali již od roku 2000.
Před jednáním zastupitelstva (bylo ve středu) jsem v úterý jednala osobně s pány Bartošem a Pořádkem a vysvětlila argumenty, které mě vedou k tomu zatím skatepark v té podobě, jak je projektován nyní, nepodpořit. Pochopitelně i pan Bartoš mi sdělil ty své. Respektuji je. I proto jsem ho vyzvala, aby vyslal zástupce na jednání zastupitelstva, který by své argumenty zastupitelům sdělil. Přišlo mi to fér. Nikdo ze skateboardistů nepřišel.
Následovalo jednání opět s p. Bartošem, p.  Podlahou a místostarostou města p. Klimešem na půdě Sportovního zařízení Prachatice. Pan místostarosta vyzval představitele skateboardu, aby své materiály připravili do rady města. Dodnes se tak nestalo.
Nejsem politik a ani politikům jejich rozhodovací roli nezávidím. Svou zodpovědnost za svůj názor přijímám. Na jedné straně všichni voláme po rozvoji cestovního ruchu v Prachaticích, na druhé straně dle mého názoru by měly být zásadní investice uvážlivé. Není možné mít vše. A o to v tuto chvíli jde.


Ing. Radovana Kutláková, Sportovní zařízení Prachatice, p.o.