Silnice I/4 je totiž v jednom místě v Pasovské ulici natolik úzká, že dva kamiony jedoucí proti sobě se nemají šanci vyhnout, a co hůř, zcela zde chybí chodník. To ohrožuje nejen místní obyvatele, ale i studenty Střední školy Vimperk, kteří docházejí na jedno ze školních pracovišť právě v Pasovské ulici.
Řešení se nabídlo ve chvíli, kdy město rozhodlo nechat zdemolovat vlastní objekt, který je jedním ze dvou nacházejících se v kritickém místě. Zastupitelé před nedávnem rozhodli, že město odkoupí i druhý soukromý dům. Podle starostky města Vimperk Jaroslavy Martanové tím město řeší hned dva letité problémy na silnici I/4. „Jedním je vizuální vjem návštěvníků, kteří do Vimperku vjíždějí od Strážného, druhým a závažnějším je bezpečnost dopravy, zejména chodců. V uplynulých letech jsem několikrát osobně jednala s ředitelkou ŘSD v Jihočeském kraji o situaci kolem odkoupení objektů v Pasovské ulici. Ty byly v minulosti opuštěny jak městem, tak soukromými vlastníky v souvislosti se záměrem rozšíření silnice I/4," shrnula starostka.


Dva domy v ulici pasovská ve Vimperku, které stojí v těsné blízkosti frekventované silnice I/4 na hraniční přechod ve Strážném chce město Vimperk nechat odstranit. Na objekt ve svém vlastnictví už má i demoliční výměr, druhý, soukromý dům, odsouhlasili zaPlánovaná přeložka silnice I/4 v Pasovské ulici se projednávala zhruba v roce 2006 a 2007 a na řešení byl v té době poměrně velký tlak. Žádosti na opuštění domu vyhovělo jak město, tak i manželé, kteří obývali sousední soukromý dům. „Odstěhovali se, nicméně od té chvíle objekty pouze chátrají. Když jsem hovořila se současnou majitelkou soukromého objektu, sdělila mi, že ji ani bývalé vlastníky za celou dobu nikdo neoslovil s nabídkou na odkoupení domu. Přesto byli povinni platit daň z nemovitosti, platit nájemné v městském bytě a sledovat, jak jejich nemovitost chátrá," dodala starostka.


Objekt v majetku města, na který mají Vimperští zažádáno z programu ministerstva pro místní rozvoj o dotaci na demolici, využívalo město v minulosti pouze výjimečně pro nenadálé situace. Ta nastala v roce 2009, kdy došlo k požáru bytového domu v ulici U Lázní a na Pasovskou dočasně po základních úpravách ubytovalo město několik nájemníků. „Nicméně dále jsme objekt více neužívali. Městský objekt se nachází v těsné blízkosti silnice první třídy a náklady na jeho opravu by byly tak vysoké, že by nebyly rentabilní z hlediska dalšího využití. Kromě toho není před samotným objektem chodník, takže jeho obyvatelé by byli v přímém ohrožení dopravou," zdůraznila Jaroslava Martanová.


I to byly důvody, když v loňském roce rozhodovali vimperští zastupitelé o podání žádosti o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj, že z vybraných objektů upřednostní právě tento objekt a město zažádá o demoliční výměr. To se stalo. „Máme vyřízené demoliční výměry na všechny zvažované objekty a upřednostnili jsme v žádosti o dotaci právě tento dům. Současně jsme začali řešit, co dál se sousedním objektem v soukromém vlastnictví. Vyvolali jsme jednání s jeho majitelkou, a po několika schůzkách jsme se dohodli, že je ochotna prodat objekt městu. Předjednali jsme to na pracovním jednání zastupitelstva, nechali jsme zpracovat odhad ceny a následně schválili odkoupení i na řádném zasedání," doplnila.


Dva domy v ulici pasovská ve Vimperku, které stojí v těsné blízkosti frekventované silnice I/4 na hraniční přechod ve Strážném chce město Vimperk nechat odstranit. Na objekt ve svém vlastnictví už má i demoliční výměr, druhý, soukromý dům, odsouhlasili zaAby mohl být budoucí záměr využití celé lokality komplexní, musí se město vypořádat ještě s přístupem na další pozemky. „Při majetkoprávním řešení této lokality jsme narazili na další dva vlastníky, jedním je Pozemkový úřad, se kterým jsme předběžně projednávali možnost bezúplatného převodu dotčených pozemků do majetku města se zachováním jejich charakteru veřejného užívání. A zbývá pozemek soukromého vlastníka, se kterým chceme také jednat, abychom celou lokalitu následně mohli řešit jako celek," ubezpečila starostka.


O postupu už informovala i ředitelku ŘSD v Českých Budějovicích. „Z jejich strany je snaha pomoci městu s řešením, svým způsobem vnímají jistou morální zodpovědnost za stav objektů, který byl zapříčiněn nerealizováním původního záměru rozšíření silnice I/4 a nejednáním s vlastníky obou objektů, tedy s městem a soukromými vlastníky. Dohodli jsme se, že ŘSD musí nejprve nechat zpracovat studii na nebezpečné úseky na této komunikaci, následně projektovou dokumentaci a následně by se řešilo opatření rozšíření silnice a vybudování chodníku v dané lokalitě," dodala Jaroslava Martanová.


Celkově uvažuje vedení města lokalitu rehabilitovat tak, jak mimo jiné vyplynulo i z projednávání územní studie ulice 1. máje. „Chtěli bychom tento prostor řešit v návaznosti na zmíněnou studii i s ohledem na skutečnost, že se chystá zahájení rekonstrukce vimperského zámku a tato část by do budoucna mohla sloužit jako jedno z nástupních míst nejen k zámku, ale i do centra Vimperku," naznačila starostka.


Dva domy v ulici pasovská ve Vimperku, které stojí v těsné blízkosti frekventované silnice I/4 na hraniční přechod ve Strážném chce město Vimperk nechat odstranit. Na objekt ve svém vlastnictví už má i demoliční výměr, druhý, soukromý dům, odsouhlasili zaNa výše zmíněné důvody upozornil při projednávání odkupu soukromé nemovitosti na jednání zastupitelů i Pavel Dvořák. „Je to naprosto logická myšlenka. Jestliže máme před sebou rekonstrukci zámku a další věci, pak to, co nám bude ve Vimperku zásadně chybět, jsou parkovací místa. Už dnes je problém, když přijede do města někdo cizí a chce jít na zámek, složitě hledá místa k zaparkování, a to nemluvím o autobusech. Peníze, které vydáme za prodej, dáváme z rozpočtu, ale souhlasím s tím. Na druhou stranu chci, aby až se to zbourá, bylo další řešení jasnou prioritou, aby nám tam nezbyl prostor, který bude dál strašit. Aby bylo naprosto jasno, že toto musí být priorita," zdůraznil zastupitel.


Také podle starostky Martanové by řešení nemělo trvat dalších deset let. „Předpokládám, že bychom mohli demolici obou objektů zvládnout ještě v letošním roce, byť nejprve musíme fakticky získat do vlastnictví soukromý objekt, následně zažádat o demoliční výměr. Také je otázkou, zda uspějeme na ministerstvu pro místní rozvoj s žádostí o dotaci. Věřím ale, že i kdybychom neuspěli, bude prostor pro jednání v zastupitelstvu, aby město demolici obou objektů zaplatilo z vlastních peněz. A podle zkušeností, které mám z jednání se zástupci ŘSD, je reálný časový horizont tří let, na dokončení úpravy prostranství silnice I/4," doplnila.


Priorita bezpečnosti, celkového vzhledu města a zvýšení počtu parkovacích ploch je podle vyjádření starostky Vimperku jasná a převyšuje náklady na demolici obou objektů. „Ta by v případě objektu ve vlastnictví města byla kolem tří milionů korun, u druhého domu to zatím nedokáži říct, ale odhaduji, že by to mohlo být méně než u našeho objektu," uzavřela.