Prodloužení termínu dokončení a předání ze 30. září na 31. října potvrdila starostka Volar Martina Pospíšilová. „Dodavatelská firma požádala o prodloužení termínu o jeden měsíc na dokončovací práce. Důvod je především v pozdějším dodání prvků usnadňující pohyb budoucích obyvatel domu se sníženou mobilitou. A také se zdržely práce v zadní části prostoru za domem, kde zbývá položit asfaltový povrch,“ vysvětlila starostka. Schválení dodatku smlouvy, jímž se posouvá termín dokončení, předcházelo schválení na ministerstvu pro místní rozvoj. To totiž výstavbu devíti bytů dotuje částkou 600 tisíc korun na každý jeden byt.

Zhruba stejně vysokou částku pak do akce vložilo město Volary z vlastních prostředků bez nutnosti úvěru. „Profinancovat dotační prostředky jsme podle podmínek smlouvy stihli ještě do konce loňského roku, nicméně svolení poskytovatele dotace na prodloužení konečného termínu dokončení stavby bylo nutné z hlediska celkového vyúčtování. A ministerstvo si chce následně zkontrolovat, zda byly poskytnuté peníze investovány na daný účel,“ upozornila Martina Pospíšilová.

Podle současného zájmu o devět nových bytových jednotek v domě s pečovatelskou službou by bylo třeba podobných bytů podstatně více. „Už nyní bychom obsadili všech devět bytů. Zájem je opravdu velký,“ potvrdila starostka. Momentálně se na městském úřadě shromažďují veškeré žádosti, ze kterých následně rada města vybere budoucí nájemníky. „Žádostí je sice poměrně dost, ale na druhou stranu podmínky pro přidělení těchto bytů jsou stejně tak přísné. Platí, že žadatel nesmí vlastnit žádnou nemovitost určenou k bydlení, to zaprvé. Další podmínkou je, že žadatel musí využívat terénní pečovatelskou službu, a musí být buďto zdravotně postižený, nebo jeho věk je nad sedmdesát pět let,“ uvedla dále starostka.

Při přidělování bytů se podle jejích slov bude muset přihlížet i k požadavkům na velikost bytu, které jsou od padesáti do osmdesáti metrů čtverečních. „Nehraje až tak roli, jestli je byt v přízemí, nebo v patře, protože v domě je výtah a je řešen kompletně jako bezbariérový, a to jak veřejné prostory, tak byty samotné včetně sociálních zařízení,“ doplnila.

Pokud by se mezi žadateli nenašlo všech devět, kteří budou splňovat stanovená kritéria pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, může rada neobsazený byt přidělit i jiným osobám. V tomto případě ale platí, že by se uzavírala nájemní smlouva na dobu určitou, a to pouze na jeden rok. S oprávněnými žadateli budeme uzavírat smlouvy na dobu neurčitou.