„Na začátku prázdnin jsme obdrželi informaci, že byla naše žádost o poskytnutí dotace z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj podpořena a město tak získá dotaci ve výši šedesáti procent způsobilých výdajů,“ uvedl. Město tak může zbourat třípodlažní objekt ve špatném technickém stavu. „Nachází se v sociálně vyloučené lokalitě a v současnosti je nezpůsobilý k bydlení. Vlastníkem objektu i pozemku je město Vimperk. Cílem projektu je připravit území tak, aby jej bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji města a eliminovat tak sociálně vyloučené lokality na území města Vimperk,“ poznamenal Zdeněk Kuncl.

K demolici by mělo dojít v zimě, v době od listopadu příštího roku do března roku 2021.

Součástí projektu demolice objektu je i projekt následného využití revitalizovaného území s názvem Vimperk, ulice Pasovská a Zlatá stezka – výstavba chodníku. Ten spočívá ve výstavbě chodníku podél silnice I/4 na místě odstraněného objektu bytového domu č.p. 150 a jeho napojení na ulici Zlatá stezka ve Vimperku.