Protože vlastník domu ve stanovené lhůtě nezačal s nařízenými pracemi, muselo je zadat město Prachatice. A zaplatí za ně ve výsledku přes čtyři sta tisíc korun. Podle Antonína Jurča, vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje, město práce provádí tak zvaným náhradním výkonem. „Práce zajistí, aby stavba neohrožovala svým stavem životy nebo zdraví. Firma mimo jiné opraví střechu, aby nebyla stavba nadále poškozována dešťovou vodou, doplní se okapy, ale i odstraní části stavby, tedy přestřešení venkovního schodiště ve dvorku,“ upřesnil Antonín Jurčo.

Podle Martina Malého, starosty Prachatic, bude město peníze vynaložené na opravy domu s čp. 181 v Klášterní ulici následně vymáhat po vlastníkovi domu.

Jakub Nepustil, který je vlastníkem sousedního domu, vítá, že na domě začaly práce. „Více, než jako vlastník sousední nemovitosti to ale vítám v obecné rovině. Navíc jsem i záchranné práce navrhoval na jednání zastupitelů,“ poznamenal.