Zatímco se při prvním setkání naši žáci druhých ročníků soustředili na čtení a dramatizaci pohádek, při druhé schůzce ukázali předškolákům kromě čtení a recitace hlavně práci s interaktivní tabulí.


Malé kamarády jsme přivítali v maskách a tancem, jak se v době karnevalů sluší. Pak si předškoláci zkusili učení a třídili zvířátka na domácí a volně žijící. Pomohli také našim druhákům s recitací. Rodičům a jejich dětem jsme ukázali interaktivní učebnice prvouky a čtení pro 1. ročník. V prvouce se jim s pomocí našich druháků představila některá domácí zvířata se svými rodinkami a z čítanky si děti poslechly Pohádku o kůzlatech a vyzkoušely si také, jak se na interaktivní tabuli píše.


Nejhezčím zážitkem byla asi práce s interaktivní encyklopedií o zvířatech z celého světa. S druháčky a s Všeználkem prošly malé děti celou zeměkouli, uviděly fotografie nejrůznějších živočichů, uslyšely, jak se zvířata dorozumívají. Každé mateřídouškové dítě si mohlo práci s interaktivní tabulí samo vyzkoušet.


Zájemci si mohli prohlédnout i naši školní knihovnu, kde právě probíhala výstava encyklopedií, a pak už jsme se loučili. Mateřídouškové děti odcházely domů s dárky, pamětními listy a doufáme, že i s hezkými pocity.


Poděkování patří všem, kteří nelitovali volného času a Čtení mateřídouškovým dětem navštívili, a zejména dětem druhých tříd, které si pro předškoláky milé setkání připravily.

Příspěvek připravily třídní učitelky druhých tříd Dagmar Staňková a Božena Michálková