Velké emoce, velké sliby, velká očekávání a velké zklamání. I tak je možno shrnout plány vimperské radnice zřídit odloučenou kancelář pro městskou policii v areálu bývalých kasáren U Sloupů.


Na to, jakým způsobem nakonec radnice splnila svůj slib občanům města, se na minulém jednání zastupitelů dotazoval jeden z nich, Pavel Dvořák, starosty města Bohumila Petráška. „Celá záležitost byla z vaší strany velmi medializována a sliboval jste, že služebna bude v dubnu otevřena. Proto se ptám, jak to je," obrátil se Pavel Dvořák na starostu. Ten ho vzápětí ujistil, že kancelář U Sloupů je a strážníci ji mohou využívat.


Jenomže ne vše, co na první pohled vypadá funkční, také funguje podle představ. Starosta Bohumil Petrášek totiž následně připustil, že původní záměr se po změně legislativy letos na jaře míjí účinkem. Současně upozornil, že byť se o prostorách hovoří jako o druhé služebně, musela by splňovat výrazně přísnější podmínky, aby tak mohla být spíše detašovaná kancelář městské policie označována. „V době, kdy jsme o této možnosti uvažovali a zřizovali, měli jsme představu, že v případě spáchání přestupku ve městě, bude přestupce k vyřešení jeho jednání strážníky odvezen do bývalých kasáren U Sloupů a po projednání bude muset zpět už po svých. Bohužel v mezidobí, než se podařilo kancelář zřídit, změnila se legislativa," upozornil starosta Bohumil Petrášek.


Změna se využití druhé kanceláře dotýká poměrně zásadně. „Městská policie obdržela pokyn, že v případě řešení přestupku je povinna povolat přestupce na nejbližší služebnu městské policie. Tím pádem ztrácí odloučené pracoviště U Sloupů význam pro větší část území města Vimperk a lze ji využívat spíše pro bližší městské osady Hrabice, Křesánov nebo Cejsice," zdůvodnil starosta. I když připouští, že změnou legislativy v podstatě město vyhodilo oknem prostředky na přípravu kanceláře městské policie U Sloupů, smířit se s takovým konstatováním nechce.

Opodstatnění kanceláře v této lokalitě vidí i do budoucna. „Areál bývalých kasáren je poměrně veliký a v minulosti i zde řešila městská policie problémy v souvislosti s rozkrádáním a poškozováním majetku. Pokud dojde k řešení přestupků v této oblasti, může kancelář využít. Navíc náklady na úpravu kanceláře zase nebyly enormně vysoké, protože jsme využili prostory kanceláří bývalého štábu, byly náklady v řádu desítek tisíc korun," dodal Bohumil Petrášek. Navíc město uvažuje o jiném využití budovy bývalého štábu, takže vynaložené prostředky budou zužitkovány jiným způsobem, i kdyby nakonec U Sloupů byla detašovaná kancelář městské policie zrušena úplně.