„Všechna místa, která byla napadena dřevomorkou, se musí sanovat. To znamená, že se musí odstranit vše napadené, tedy dřevo, ale i zásyp pod podlahou nebo omítky. Vše se napytluje a ven se vyveze na kolečku nebo vynese na zádech,“ přiblížil práce Vojtěch Brož, kastelán zámku.

Navíc se ukazuje velké množství závad a nedostatků, které je způsobeno odbytými dřívějšími opravami z druhé poloviny minulého století.