Přestože odbor sociálních věcí Městského úřadu v Prachaticích eviduje více než šedesát žádostí o umístění do jednoho ze dvou domovů s pečovatelskou službou, zůstává v jednom z nich stále pět volných míst. „Ve městě máme dva domy s pečovatelskou službou. Jejich kapacita je 71 byt, z toho je 56 v DPS Skalka a 15 v DPS v ulici SNP. Druhý jmenovaný dům je plně vytížen. Pokud jde o Skalku, volných je pět bytů, z nichž jeden se bude v nejbližší době obsazovat. Zbylí žadatelé nesplňují podmínku pro přidělení takového bytu, kdy musí využívat alespoň jednu z nabízených pečovatelských služeb,“ potvrdila vedoucí odboru Jaroslava Hauptmanová.
Odbor sociálních věcí nemá byty v domech s pečovatelskou službou ve své správě, pouze přijímá žádosti o umístění do uvolněných bytů. „Město jakožto vlastník těchto domů vydalo před časem směrnici, která určuje režim přidělování volných bytů v těchto zařízeních. Klient, který chce bydlet v domě s pečovatelskou službou, musí mít nasmlouvánu některou ze služeb sociální péče. Jak jsem řekla i při jednání zastupitelstva, evidujeme 63 žádosti, ale pouze jediná zájemkyně využívá pečovatelskou službu,“ uvedla Hauptmanová.
Zatímco senioři v normálních městských bytech hradí běžné nájemné, obyvatelé bydlící v DPS platí regulované nájemné 16,42 koruny za metr čtvereční. Přesto jich zhruba polovina vůbec sociální nebo pečovatelské služby nevyužívá. Podle Jaroslavy Hauptmanové je to pozůstatek z doby, kdy si senioři řešili umístěním do domovů s pečovatelskou službou vlastní bytovou otázku a své byty pak přenechávali dětem, případně vnoučatům. Proto také město Prachatice zpřísnilo podmínky pro přidělení bytu zvláštního určení.
„Město stanovila kritéria směrnicí po té, co byla v DPS více než polovina obyvatel, kteří neměli vůbec žádnou službu. Nájemní smlouvy mají z doby, kdy tato směrnice nebyla a senioři si tak řešili svou bytovou situaci. Ale o tom byty v domech s pečovatelskou službou nejsou, ty jsou určeny pro klienty, kteří mají sníženou soběstačnost, berou příspěvek na sociální služby a mohou si je tudíž zaplatit. Přesto část obyvatel DPS nemá žádné služby. Pouze bydlí v bytech zvláštního určení s nájemným necelých sedmnáct korun za metr čtvereční,“ upozornila Jaroslava Hauptmanová.

DPS Prachatice

Město Prachatice je zřizovatelem dvou domovů s pečovatelskou službou.
Celkem je v obou zařízeních 71 bytových jednotek.
DPS Skalka má 56 bytů
DPS v ulici SNP 15 bytů
Regulované nájemné v bytech zvláštního určení je stanoveno na 16,42 Kč.
Momentálně je podáno 63 žádostí o umístění do DPS a 5 bytů v DPS Skalka je volných.