„Jedná se o opravu vodovodu v úseku od vodojemu až do oblasti pod hřbitovem. V průběhu celkem šesti let se nám podařilo opravit vodovod v Záblatí a Horním Záblatí. Toto je poslední část. Celkové náklady se vyšplhají na částku jeden milion sedm set čtyřicet devět tisíc korun. Obec by se měla podílet zhruba pěti sty tisíci korunami,“ uvedl starosta obce Vladislav Klabouch.