„Zda bude dotace schválena, bychom se měli dozvědět do konce února. Celkové náklady na opravu kapličky jsou kolem sto osmdesáti tisíc korun, přičemž dotací bychom získali devadesát procent této částky. Pokud se nám to podaří, určitě bychom se zmíněnou rekonstrukcí mohli začít ještě letos,“ sdělil starosta městyse Strunkovice nad Blanicí Karel Matějka.