„Máme v plánu dvě akce, týkající se právě obnovy silnic. Ty se ale odvíjejí od dotace,“ uvedl starosta města Oldřich Petrášek. Tou první je rekonstrukce komunikace Horánek a Peklo. „Jedná se o obnovu celého jejího povrchu. Druhou plánovanou akcí je komunikace na Svatém Jánu, kterou bychom chtěli zrekonstruovat, a to včetně kamenných tarasů, které se v tomto místě nacházejí,“ upřesnil starosta Oldřich Petrášek.
Žádost o dotaci budou radní teprve připravovat. „Po vyhlášení výzvy žádost připravíme a potom ji podáme. V létě bychom už měli vědět, zda jsme byli s žádostí úspěšní,“ dodal starosta.
Dle jeho slov by se město do oprav bez zmíněné dotace nemohlo pustit. „Jedná se totiž o částku okolo jedenácti milionů korun, která je na obnovu těchto komunikací potřebná, přičemž asi deset procent z této částky tvoří finance ze zdrojů města. „Bez dotace bychom museli investovat z vlastních zdrojů, a to pochopitelně není reálné. Když tedy dotaci nezískáme, můžeme se pustit maximálně do drobných úprav, možná i do oprav některých chodníků,“ informoval Petrášek. Poslední investicí do místních komunikací byla oprava cesty, která se nachází mezi Netolicemi a Kratochvílí. „Byl vybudován i chodník, a to v oblasti Petrova Dvoru. To byla poslední velká investice, která se vloni v Netolicích konala. Na ni jsme však získali dotaci,“ dodal starosta Oldřich Petrášek.
„O problematice, týkající se investic města do komunikací, nemám úplný přehled. Jezdím často autem a vím o několika místech, kde by bylo třeba komunikace opravit. Myslím si, že město investuje do toho nejnutnějšího, což je samozřejmě pochopitelné, protože je závislé na dotacích. Z městského rozpočtu není město schopné samo silnice opravit,“ říká majitel netolického hotelu Milan Dudáček.