„Jednalo se o podání žádosti o dotaci, která se týká obnovy kanalizace a také žádost na traktor, který je potřebný k úpravám lesních cest. Dotace jsou ze Státního fondu životního prostředí a nyní jen čekáme, zda budou dotace schváleny. Každým dnem bychom se už o výsledku měli dozvědět,“ řekl starosta městyse Strunkovice nad Blanicí Karel Matějka.