„Podali jsme žádost o zápis na seznam kulturních památek na Ministerstvo kultury ČR, neboť objekt lze považovat za významný doklad způsobu života a prostředí tehdejší společnosti,“ uvedla místopředsedkyně představenstva akciové společnosti Léčebné centrum sv. Markéty Ivana Kulhavá.
Léčebné centrum sv. Markéty totiž v současné době zdevastovanou kapli vlastní. Kaple je součástí křížové cesty, jež vede z Prachatic k prameni sv. Patriarchy na vrcholu nedaleké hory Libín. Spolu se stavbou léčebného centra, wellness provozem a sportovní halou by měla být opravena i kaple z devatenáctého století.

Deník/Jana Amortová s přispěním Zdeňka Zuntycha

Více v tištěném vydání ve středu 2. července 2008.