Zhruba půl kilometru trasy silnice první třídy číslo 39 prochází úpravou stok a rozšiřují se krajnice. Následovat bude také obnova povrchu silnice. Uzavírka je částečná a průjezdný bude vždy jeden pruh. Doprava je proto v obou směrech řízena semafory.

Úpravy na hlavním tahu silnice povolil Jihočeský krajský úřad a omezení má trvat do 19. dubna. Zároveň ale odbor dopravy JčK chce zamezit tvoření kolon, a tak v případě, že by se kolona vozidel na jedné straně protáhla na více než sto padesát metrů, začnou provoz operativně řídit náležitě poučení pracovníci stavby na místě.

Ladislav Beran