Na zachování poboček České pošty v obcích ve stejném režimu, jako je tomu nyní, trvá většina oslovených starostů na Prachaticku. Odmítají převzít na obec smluvní povinnost starat se o poštovní služby v rámci projektu Pošta Partner. Stejně tak nevidí jako správné řešení, aby Česká pošta přenesla tyto služby na jiný soukromý subjekt.


Většina starostů se k vizi České pošty a projektu Pošta Partner staví odmítavě s tím, že dokud nebude rozhodnuto o nutnosti převzít poštovní služby na jiný subjekt, nezíská Česká pošta od zastupitelstev kladné stanovisko ani k projektu Pošta Partner, ani ke zrušení pobočky jako takové. A právě souhlas obce vyžaduje současná legislativa. Panují totiž obavy, že by nový dodavatel poštovních služeb mohl po čase z nejrůznějších důvodů skončit, čímž by malé pošty zanikly úplně. Nelíbí se jim ani to, že by měli z rozpočtů obcí hradit další výdaje.


A za názor starostů se staví i zastupitelé a obyvatelé obcí. Mírně řečeno rozmrzelý je ze současných úvah České pošty například starosta obce Nebahovy František Mráz. „Roky bojuji o to, aby pošta v Nebahovech byla a zůstala. Názor můj, zastupitelstva i celé obce je, že nejsme tak malá obec, aby se tu pošta musela zavírat. Všechny dosavadní projekty jsou od České pošty nedůstojné. Pokud se nepletu, Česká pošta je pořád ještě státní podnik, takže pokud hodlá stát doručovat doporučené zásilky někde v hospodě nebo v obchodě mezi rohlíky, je to úpadek celého státu," zlobí se starosta Nebahov a dodal: „Pokud je mi známo, pořád platí nařízení vlády, které říká, že pokud by se někde pošty zavíraly, muselo by to být pouze se souhlasem obce. A jak jsem říkal, náš názor je jasný."


Starostové se brání projektu Pošta Partner také pro náklady, které by to pro obecní rozpočty znamenalo. To se týká také obce Lažiště. Ani tamní starosta Jan Pěsta si nedovede představit, že by poštovní služby zajišťovala obec. Pošta v obci funguje ve vlastním objektu. Provozní náklady tak nemusejí být enormní. Pokud by ale pošta měla přesídlit do prostor obecního úřadu, mohl by to být problém. A nejen co do prostorových nároků. „Na obci jsem vlastně sám, nemám ani účetní, ani sekretářku, vyřizuji prakticky celou agendu, takže dělat k tomu další věci by znamenalo přijmout člověka. Navíc vhodné nejsou ani prostory, to by se vyřešit nedalo," doplnil starosta Jan Pěsta.

Pošta Partner:
Projekt Pošta Partner je součástí schválené dlouhodobé strategie udržitelnosti a rozvoje České pošty, s.p.
Cílem projektu je převod části pošt na Pošty Partner, což jsou pošty provozované třetí osobou. Česká pošta má v současnosti celkem 3217 provozoven.
V letošním roce Česká pošta, s.p., plánuje uzavřít 200 smluv o provozování Pošty Partner.
Česká pošta tento projekt začala připravovat již v roce 2008 a od roku 2009 začala své vybrané pobočky přeměňovat na partnerské pošty.
První byla otevřena v prosinci 2009 na Božím Daru. Zdroj: www.partnercp.cz


Významným partnerem, se kterým vyjednává Česká pošta o možnosti převzít na malých obcích poštovní služby v rámci projektu Pošta Partner, je Spotřební družstvo Jednota. Týká se to také některých obcí na Prachaticku. Předseda SD Jednota Vimperk Josef Sarauer Prachatickému deníku potvrdil, že momentálně se zvažuje tato možnost v Horní Vltavici, Stožci a také v Nové Peci. Rozhodnuto ale není nic. „Momentálně se připravuje rámcová smlouva mezi vedením Jednoty a České pošty. Dojednána by měla být zhruba tento týden. Prozatím byly některé požadavky ze strany České pošty ale příliš tvrdé. Takže teď jednáme," potvrdil Josef Sarauer.


A do hledáčku se pravděpodobně dostane i prodejna SD Jednota v městysi Dub. Domnívá se to alespoň tamní starosta Václav Novák. „Bylo nám nabídnuto, aby poštovní služby zajišťovala obec. Česká pošta by nás vybavila přepážkou, počítačovým vybavením a veškerou technologií. Zastupitelstvo to neschválilo. Další postup je ten, že Česká pošta bude oslovovat vedení SD Jednota. V případě, že by ani Jednota neměla o projekt Pošta partner zájem, pokračovala by pošta tak, jak je nyní," ubezpečil starosta Dubu.


V Záblatí sídlí poštovní pobočka v prostorách pronajatých od fary. Jak k možnému převodu poštovních služeb na obec říká tamní starosta Vladislav Klabouch, prostory by se v případě nutnosti našly. „Obec je připravena v případě potřeby nabídnout prostory na obci, to kdyby někdo řekl, že chybějící prostory jsou jediným důvodem, proč by u nás měla pošta skončit," ubezpečil starosta.


Dodal, že pokud se nezmění legislativa, podle níž by se zrušením poštovní pobočky musela souhlasit obec, nic se nezmění. „A my souhlasit nebudeme. Uvažovat o tom, zda dát poštu do obchodu, je podle nás mimo mísu. Už se tu dokonce uvažovalo, jestli tady vůbec obchod bude, nebo skončí. A aby se tam dala pošta, a pak to do roka zavřeli s tím, že pošta nebude, to nechceme," zdůraznil Vladislav Klabouch.


Projekt Pošta Partner kritizuje i Sdružení místních samospráv České republiky, před týdnem dokonce vyzvalo Vládu ČR k revizi projektu. Jak poznamenal předseda sdružení Stanislav Polčák: „Obce nechtějí přijímat tak závažné rozhodnutí, jako je převzetí pošty do vlastní režie v době, kdy není vyjasněno, jakou hustotu sítě poboček bude muset Česká pošta provozovat. Klíčová vyhláška totiž zatím nebyla vydána a starostové si nemají kde ověřit, zda v jejich obci může pošta bez náhrady skončit či ne." Podle jeho dalších slov, klíčovou vyhlášku má vydat Český telekomunikační úřad, avšak zatím se tak nestalo, přestože měla být vydána již k 1. lednu.


Podle tajemníka sdružení Tomáše Chmely obecně starostové vyčítají projektu pošta Partner, že obsahuje jednostranné podmínky, nízké doplatky ze strany České pošty na nákladech takové pošty, vysoké míře odpovědnosti a sankcí ve smlouvách s Českou poštou, neřešení situace záskoku v případě nemocnosti pracovníků Pošty Partner ve smlouvě s Českou poštou. „Sdružení místních samospráv proto minulý týden vyzvalo vládu dopisem, aby provedla revizi projektu Pošta Partner, který byl vzat vládou na vědomí v únoru 2015, podle poznatků a požadavků zástupců místní samosprávy," uvedl místopředseda sdružení Jan Sedláček.