„Po našich nepříjemných zkušenostech z povodní před třemi a sedmi roky bylo v našem zájmu konečně vyřešit tento problém. Nechali jsme si udělat podrobnou studii, která zajistila maximální efektivnost svodu vody. Chceme naše občany, ale samozřejmě i jejich majetek ochránit před přívalovými dešti, které každoročně představují největší riziko,“ popisuje starosta obce Josef Markytán.
Podle jeho slov se celkové náklady vyšplhaly na částku dva miliony korun. „Jeden milion čtyři sta tisíc korun tvořila dotace, zbytek hradila obec. Náklady budou ale ještě vyšší, protože jsme při stavbě narazili na nečekaný problém v podobě obecního vodovodu, který jsme museli nechat přeložit,“ upřesňuje.
Při případných přívalových deštích zajistí nová opatření bezproblémový svod vody do říčky, která leží v dolní části obce. „Stavba je zatím zaměřena pouze na ochranu první části Budkova. Pokud se nám podaří získat dostatek finančních prostředků, budeme chtít vyřešit i zbývající část,“ dodal Josef Markytán. „V případě, kdy by nás znovu čekaly přívalové deště, by jistě toto opatření splňovalo svoji funkci. Pochopitelně ale všichni doufáme, že nás znovu nepříjemná situace, jako před několika lety, nepotká. Při povodních protékala voda přímo skrz domy a opravdu to nebyl vůbec pěkný pohled. Vše bude nyní bezpečnější,“ uvedla obyvatelka obce Ludmila Bláhovcová.