Co vše bude nakonec první etapa zahrnovat, ještě není zcela jisté, už nyní se ale dá podle místostarostky Jaroslavy Martanové počítat s tím, že se s ohledem na finanční náročnost budou muset zájemci o koupání obejít bez přihřívání vody solárními kolektory.
„Už jsme měli dohodnut termín na krajské hygienické stanici ohledně získání výjimky pro letošní rok. Měli jsme připravena i technická řešení, abychom podmínkám hygieniků vyhověli. I když jsme s tím už moc nepočítali, uspěli jsme s žádostí o dotaci. Dostali jsme 28,1 milionu korun a náš podíl by měl být zhruba pět milionů korun. Výsledné částky ale určí až výběrová řízení," uvedl starosta Bohumil Petrášek. Vzhledem k tomu, že bazény budou delší dobu vystaveny povětrnostním podmínkám, je jisté, že první etapa bude zahrnovat bazény kompletně v nerezovém provedení a tak, aby bylo v možné dostavovat další objekty podle projektu.
Město nyní čeká v první řadě administrace celého projektu. „Teď budeme zadávat projektovou dokumentaci k výběrovému řízení na zhotovitele tak, aby byl projekt detailní včetně podrobného položkového rozpočtu. Musíme vybrat i někoho, kdo pro nás bude celý projekt administrovat. Předpokládáme, že bychom už na konci léta mohli zahájit vlastní práce," shrnul starosta.
Z toho vyplývá jasná zpráva pro zájemce o koupání v letním koupališti. „Pro letošní rok bude už areál zavřený. Už v letní sezoně by měly začít technické práce a abychom chystali koupaliště na necelé dva měsíce s ohledem na poměrně velké úniky vody je nereálné a byly by to zbytečné investice," upozornil Bohumil Petrášek.
Kompletní stavbu bude muset město Vimperk předfinancovat, což bude znamenat také výběr peněžního ústavu pro úvěr. „Naštěstí je realizace projektu stanovena na zhruba tříleté období. Takže platí, že areál bude uzavřený minimálně dva roky. Když to dobře půjde, mohli bychom stihnout letní sezonu v roce 2015, ale to nyní nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit," podotkl starosta s tím, že zatím nemá město přesné podmínky dotace.
Podle předběžných výpočtů město uzavřením letního koupaliště ušetří přibližně šest set až šest set padesát tisíc korun ročně na úniku vody a ztrátovosti provozu. „Pokud budeme mít tyto peníze k dispozici, využijeme je pro další sportoviště, což považuji za smysluplnější, než je utopit v letošní letní sezoně na koupališti," dodala místostarostka Jaroslava Martanová.

Areál vodních sportů Vimperk:
Původní velký projekt byl na základě rozhodnutí zastupitelstva rozložen do celkem pěti etap s ohledem na šance získání dotace na dílčí části. Záměr předpokládá výstavbu areálu vodních sportů postupně tak, aby mohl být postupně dostavován, zastřešen a doplněn o venkovní bazén. Tady je stručný výčet, co by měly jednotlivé etapy řešit.
1. etapa – Město Vimperk dostalo přiznánu dotaci z ROPu ve výši 28,1 milionu korun. V této části je počítáno kromě změn v sítích především s likvidací existujících bazénů, stavbou třídráhového bazénu s propojením na vodní atrakce, menší bazén a tobogán. V tuto chvíli není počítáno s parkovištěm ani se solárními kolektory. Zachovány budou současné šatny.
2. etapa – Počítáno je s dostavbou nových šaten a sociálních zařízení, přístupovými cestami a parkovacími místy.
3. etapa – Kolem bazénu by měl být dostaven objekt pro fitness a občerstvení.
4. etapa – Předposlední etapa výstavby areálu vodních sportů počítá se zastřešením vybudovaných bazénů a obslužných budov.
5. etapa – Posledním doplněním areálu má být vybudování venkovního bazénu.