Ačkoliv se převod veřejného osvětlení v ulici K Vodníku probíralo na jednání zastupitelů města Vimperk několikrát, ani jednou nebyl přítomen hlavní aktér.


Prachatický deník proto oslovil Martina Paštiku, aby se k celé věci vyjádřil.


Opakovaně se na zastupitelstvu řešilo, kdo je skutečným vlastníkem předmětného veřejného osvětlení, tedy zda je jím fyzická osoba Martin Paštika, jak zněla původní smlouva, nebo HM Management, a kdo ve skutečnosti objednal a platil pořízení veřejného osvětlení?
Nerozumím, proč došlo ke zpochybnění vlastnictví veřejného osvětlení. Od samého počátku byla dohoda mezi městem Vimperk a mnou, že provedu investici do osvětlení na své náklady a následně je odprodám za symbolickou cenu městu Vimperk. Z tohoto důvodu došlo i k uzavření smlouvy o společném postupu při rekonstrukci komunikace a vybudování veřejného osvětlení na Vodníku, kde jsem se právě zavázal, že ponesu náklady s investicí do osvětlení, přičemž tato dohoda byla už jen formálním potvrzením předchozích dohod s radnicí. Důležité je zde říci, že město Vimperk obdrželo na rekonstrukci komunikace sto procentní dotaci a právě investice do osvětlení nebyla se žádnou dotací, a proto jsem vnímal tuto svoji pomoc jako podporu rozvoji lokality na Vodníku. Samotnou investici do osvětlení provedla společnost HM Management, s.r.o., kde jsem sto procentním vlastníkem, a o této skutečnosti byla informována i radnice. Myslím, že zde začala dost nešťastná diskuse, přitom postačuje pouze jediné, a to nyní formálně dokončit již předchozí dohody a převést dokončenou investici do osvětlení na město Vimperk za symbolickou cenu …


Z jakého důvodu jste požádal město o změnu smlouvy a stalo se tak až na základě podaného trestního oznámení a vyšetřování Policie ČR, nebo ještě před tím?
Při podpisu smlouvy, která upravovala převod majetku na město Vimperk, došlo k chybnému uvedení mé osoby jako jednající strany namísto skutečného vlastníka HM Management s.r.o. Proto jsem požádal zástupce radnice, aby smlouva byla opravena a byla uvedena společnost HM Management, kde jsem stoprocentním vlastníkem, a byl dokončen převod majetku osvětlení na město Vimperk. V této chvíli je fakticky stav, že je osvětlení stále v majetku naší společnosti a věřím, že v krátkém čase dojde k finálnímu převodu tohoto majetku na město Vimperk a tímto splním svůj předchozí slib, který jsem dal zástupcům radnice.
Samotné trestní oznámení a vyšetřování Policie ČR muselo být provedeno na základě oznámení jednoho z podnikatelů ve Vimperku, nicméně po podání vysvětlení mne už nikdo nekontaktoval, takže asi bylo ukončeno dříve, než začalo …


Je vyšetřování Policie již uzavřeno a případně s jakým výsledkem?
V samém počátku jsem sdělil Policii ČR, že důvod k oznámení o spáchání trestného činu ze strany jednoho podnikatele z Vimperka na mou osobu a zástupce radnice, je nesmyslné. Absolutně zde není žádný faktický důvod, proč zahajovat nějaké šetření Policie ČR. Podal jsem vysvětlení na Policii asi před pěti měsíci a od této doby mne už nikdo nekontaktoval.


Jak se v minulosti často ukázalo, řada podobných situací je zapříčiněna tím, že osoba, které se konflikt týká, není přítomna na jednání zastupitelstva. Zvažujete tedy svou osobní účast na jednání zastupitelstva, které bude opětovně rozhodovat o uzavření smlouvy o prodeji veřejného osvětlení, abyste mohl sám na místě zodpovědět zastupitelům jejich dotazy a jednání o smlouvě se tak zbytečně opět neprodlužovalo?
Domníval jsem se, že tato záležitost není problematická. Naopak jsem si myslel, že zastupitelé ocení, že někdo je připraven investovat do veřejného prostoru. Pokud ovšem budu požádán o osobní účast, tak jsem určitě připraven přijít na jednání zastupitelstva a zodpovědět veškeré dotazy, ačkoliv si myslím, že tato diskuse nemusí byt významně dlouhá.


Často diskutovaná byla mezi zastupiteli také cena, za kterou městu veřejné osvětlení prodáváte. S ohledem, že to zaznělo na veřejném jednání, není tajemstvím, že se některým zastupitelům zdála podezřele nízká. Můžete sdělit, jaké byly skutečné náklady, které podle posledního návrhu smlouvy uhradila společnost HM Management za pořízení veřejného osvětlení?
Sdělovat informaci o skutečných nákladech na osvětlení vidím jako irelevantní, protože investice proběhla na základě řádné objednávky prací, byla uhrazena mou společností bez poskytnuté dotace. Jak jsem již uvedl, od samého počátku byla dohoda, že se budu finančně podílet na vybudování osvětlení a následně převedu tuto investici za symbolickou cenu na město Vimperk. Nerozumím potom námitce některých zastupitelů, že cena je příliš nízká. Pokud ovšem někteří zastupitelé budou mít skutečně velký zájem na navýšení ceny za převod majetku osvětlení na Vodníku z mé společnosti na město Vimperk, tak to mohu zvážit, nicméně to není určitě preferovaná varianta … Teď ovšem vážně. Myslím, že by zastupitelé měli na dalším zasedání zastupitelstva konečně odsouhlasit tento převod osvětlení a už ani nečekám, že mně někdo poděkuje za spoluúčast na této investici.