Dobrovolnictví na úřadu nabízí nový rozměr pro poznávání problémů z jiné strany, nabídku pomoci potřebným, ale také dává lidi, zaměstnance ať již současné, nebo bývalé dohromady pro dobro věci.

V rámci společenské odpovědnosti úřadu je umožněno zaměstnancům vykonávat dobrovolnické činnosti v rozsahu maximálně 8 hodin ročně v rámci jejich pracovní doby. Mnozí individuálně ve svém volném čase se zapojují do dobrovolnických aktivit, pracují pro různé spolky, neziskové organizace, instituce jednotlivce, zapojují se do sbírek …

Město Prachatice spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Prachatice a společně vytipovává prostor ke společným i individuálním aktivitám zaměstnanců.

Poslední výzva: „Šijeme a vyšíváme, panenky taky rádi máme – aneb druhý život látkám dáme“, měla velký ohlas jak u zaměstnanců úřadu, tak u dalších dobrovolníků, vč. vedoucího Dobrovolnického centra Prachatice Jiřího Gabriela Kučery, který šel příkladem a jako jediný muž se zapojil do této výzvy se skvělým výsledkem. Cílem výzvy bylo obléknout, umýt, učesat, oplést, obháčkovat, nazdobit panenky ze dvou pracovišť Mateřské školy Prachatice. Kolegyně z našeho úřadu projevily velkou kreativitu, některé po delší době doma vytáhly šicí stroje, jehlice i háčky… posuďte sami na fotografiích, jak se jim to podařilo a věřím, že i děti ocení. Do výzvy se však zapojili i studenti Střední pedagogické školy v Prachaticích pod vedením pedagogů Stejskal @ Bečvářová, v rámci výuky a nechyběli jako vždy senioři, především seniorky, za což velmi děkujeme, vážíme si jejich podpory a sdílení.

Podařilo se. Ze starých trik, šatů, riflí, ze starých svetrů, bund bylo ušito, uháčkováno, upleteno, vyrobeno 182 nových obleků pro 76 panenek 34 dobrovolníky.

Jednodenní výstavu prací dobrovolníků – panenek navštívil i starosta města Prachatice Martin Malý a ocenil práci všech. Poděkoval za rozvoj dobrovolnictví nejen na úřadu, ale i ve městě.

Hanka RH+ Rabenhauptová