Akreditované Dobrovolnické centrum Prachatice si pro zájemce o dobrovolnictví a dobrovolníky připravila další vzdělávací seminář zaměřený na oblasti dobrovolnictví - co je a není v zákoně, práva a povinnosti dobrovolníka, evropská dobrovolná služba, pojištění, výkazy, vzdělávání dobrovolníků v dobrovolnickém centru i přijímajících organizacích, rozdala materiály k dobrovolnictví. Prezentována byla probíhající kampaň Dobrovolník s kytičkou, vyhlášená ve spolupráci s městem Prachatice. V rámci 12 hodinového semináře se také uskutečnila skupinová supervize a všichni na vlastní uši zažili praktický nácvik muzikoterapie v použití pro děti, dospělé, seniory, osoby s postižením. Koordinátor DC Prachatice nejprve uvedl dobrovolníky v obraz zákonem o dobrovolnictví, vysvětlil teoretickou úroveň dobrovolnictví a poukázal na důležitost plnění práv a povinností dobrovolníka. O evropské dobrovolné službě z praktického hlediska přednášela Hâle Aslantaş, která je zde v Prachaticích jako historicky první dobrovolnice v rámci projektu Erasmus +.

Praktické části se ujala osvědčená lektorka Mgr. Dana Pšeničková, která např. spojovala logopedická cvičení s muzikoterapeutickými technikami, předkládala zvuky formou hry, využívala zvuků na CD s reálnými předměty (hračkami i těmi, které běžně používáme např. v domácnosti), vymalovánkami, obrázky, zapojením pohybů (ťukání prstů) se pracovalo na posílení pozornosti, rozvoji verbální i neverbální komunikace, nacvičovalo se, jak podpořit porozumění obsahu mluvního projevu, zlepšit výslovnost, posílit oblast zrakověprostorové integrace, korigovat smysl pro dramatičnost, nacvičit a upevnit společenské chování, posilovat problematické oblasti např. emoční nevyrovnanost, nácvik zpracování stresových situací, posílit chuť střídat oblíbené předměty a odvahu seznamovat se s novými věcmi, usnadnit poznávání nového neznámého prostředí. „Lidé se tak dokáží snáze uvolnit, komunikovat s okolím, navázat při aktivitě kontakt s ostatními“, vysvětlila Mgr. Dana Pšeničková. Lektorka tak střídala hru na různé hudební nástroje a aktivity doprovázela zpěvem doplněným např. pohybovými aktivitami či relaxací.

Celý víkendový seminář proběhl zážitkovou formou, kde kromě teoretických znalostí si účastníci odnášeli i cenné zkušenosti a praktické nápady a návody pro svou další dobrovolnickou činnost. Projekt „Dobrovolník? Dobrovolně!“ je finančně podpořen z prostředků Ministerstva vnitra a Jihočeského kraje.

Za KreBul, o. p. s. Mgr. Jiří Gabriel Kučera - koordinátor dobrovolnictví