Tištěná podoba byla v první vlně předána již na Benefičním bále společnosti Krebul a je k dispozici v domě Křižovatka u parku v ulici Zlatá stezka. Zvuková podoba je důležitá především pro osoby se zrakovým postižením, nevidomé a seniory a pro ty které zajímá dětí seniorů a pro seniory v našem městě.

Hanka Rabenhauptová