Celou akci náhrady stromů napadených kůrovcem za mladé zdravé stromky zorganizovala ve spolupráci s Lesy ČR organizace Dobrokar. „Vzali jsme oblastní ředitele společnosti a společně s nimi v lesích Horních Chrášťan vysázeli okolo tisíce nových stromů. A to pod dohledem místního revírníka pana Mreše, se kterým jsme domluveni, že výsadbu v budoucnu zopakujeme,“ popsal jeden ze spoluzakladatelů Dobrokaru Petr Jeřábek.

Sázení stromků pod Kletí
Pod Kletí vysazovali dobrovolníci nový les

Společnost, která propojuje komerční organizace s neziskovými projekty, se takto společně s firemními dobrovolníky podílela například na výstavbě venkovní knihovny na Slovácku, projektu terapeutické místnosti pro organizaci Prah Jižní Morava či realizaci nové relaxační zóny skládající se z laviček a dotykové stezky v Beskydech. „Spolupracujeme s neziskovými organizacemi napříč zaměřením. Téma ekologie se nás ale zejména v poslední době samozřejmě dotýká, stejně jako dobrovolníků z řad komerčních firem. O programy, které zahrnují obnovu lesů, výsadbu květin, šetrnější hospodaření i čištění vodních toků je tak vzrůstající zájem. Ani lidem z velkých měst není stav naší přírody lhostejný,“ potvrdil Jeřábek. Zároveň potvrdil i vzrůstající zájem o dobrovolnictví. „Lidé chtějí svůj čas věnovat něčemu, co má dopad. I proto se stále více firem odklání od klasických teambuildingů a firemních večírků, ale raději zaměstnancům dají jeden nebo více dní placeného volna, kdy svou energii a kreativitu mohou věnovat neziskovému sektoru. Lidé, kteří celé dny sedí u počítače a pracují hlavou, si navíc u natírání prolézaček v lesní školce, stloukání laviček pro komunitní zahradu nebo výrobě hraček pro děti z azylového domu, skvěle odpočinou,“ dodal Petr Jeřábek.

Petr Jeřábek – spoluzakladatel Dobrokar