V Prachaticích šlo o první dobrovolníky, kteří zde takto působili. Díky spolupráci s Hodinou H z Pelhřimova, která má dlouholeté zkušenosti s mezinárodními projekty, jsme mohli přivítat Hâle Aslantas a Seyita Ahmeta Budaka a jim ukázat Prachatice jako rozvíjející se město a dobré místo k životu.

Hâle a Seyit začali své působení hned akčně, a to účastí na bále zdravotně postižených, kterých se uskutečnil ve Švestkovém dvoře. V prvních dnech svého působení v Prachaticích byli dobrovolníci přivítáni panem starostou Martinem Malým na radnici, ukázali jsme jim Libín a město Prachatice, sami pak doprovodili a provedli hudební skupinu ze zahraničí městem.

Studovali zde český jazyk, sami učili dospělé i seniory anglicky, seniorům vyplňovali volný čas a účastnili se mnohých aktivit pro ně šitých na míru, pro děti připravili workshopy a volnočasové aktivity, účastnili se mezigeneračních setkání, pomáhali s přípravou a realizací adaptačních kurzů pro základní školy, aktivně se zapojili do multikulturního vzdělávání nejen v Čechách, ale i na Slovensku.

Pořádali tematické večery (kultura, jídlo, umění), byli hosty na školách či jiných akcích, uspořádali týden pro děti s výukou angličtiny, prezentovali studentům o Evropské dobrovolnické služby. O dalším působení Hale a Seyita vás budeme informovat v následujících týdnech, jako malé ohlédnutí za jejich působením v Prachaticích a KreBul, o.p.s.

Jiří Gabriel Kučera, koordinátor Dobrovolnického centra Prachatice