Úklid v přírodě.Zdroj: Zdeněk NovákFotky plných pytlů odpadků i jarních květů teď posílají organizátorům, kteří materiál použijí pro inspiraci široké veřejnosti.

„Je opravdu motivující, jak se nám ozývají sami dobrovolníci s tím, že se pokusí i v této nelehké době udělat aspoň něco, a to něco nakonec vůbec není málo, “ sdělila za organizátory Kateřina Landová z Českého svazu ochránců přírody.

O víkendu nám přišly desítky reakcí na naši výzvu vyrazit do přírody, hledat kvetoucí jarní rostliny a přitom i uklízet odpadky. Na fotkách jsou vidět plné pytle, rozesmátí dobrovolníci, ale i jarní květy rostlin oznamující příchod jara, což je součástí první jarní výzvy k úklidům.

Takzvaný jarní aspekt lze nyní pozorovat téměř všude. Žluté podběly, křivatce, bílé sasanky a hmyzem bzučící keře špendlíků, modrofialové ladoňky, jaterníky, dymnivky a fialky. Vidět jsou první čmeláčí královny, motýli nebo namlouvající se žáby, v keřích je slyšet svatební zpěvy ptáků.

Individuální úklidy mohou mít tedy i zajímavý vedlejší a neméně důležitý dopad, kdy svou pozornost dobrovolníci ve svém okolí zaměří nejen na odpadky, ale i na poznávání přírody. “Časté jsou reakce a fotky, kdy odpadky i květy hledá celá rodina, takový příklad je naprosto ideální, zejména nyní, kdy se rodiče stávají i suplujícími učiteli“, dodává Kateřina, která se v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko zabývá i environmentální výchovou.

Organizátoři potvrzují, že se dobrovolníci chovají nanejvýš opatrně, neshlukují se, vyhýbají se kontaktu s jinými lidmi, popřípadě nosí doma ušité roušky. Zároveň ale vyjadřují znepokojení nad tím, že jejich radost z dobrých skutků pro přírodu narušují nové druhy odpadků – pohozené roušky a jednorázové rukavice…

Až omezení časem dostatečně zvolní a nebezpečí nákazy pomine, vyhlásí organizátoři nová kola hromadných úklidů, materiál na jejich podporu v podobě pytlů a rukavic je nachystaný.

Kateřina Landová, Český svaz ochránců přírody