„Jde ale o peníze na nějakou konkrétní akci, nechceme přispívat na samotnou činnost,“ upřesnila pro Deník místostarostka Hanka Rabenhauptová s tím, že se do grantového programu mohou přihlásit pouze organizace působící v Prachaticích.
Podmínkou žádosti o grant z městských peněz je zpracovaný projekt a vyplněná žádost, která je k dispozici na městském úřadu. „Zároveň by každý z projektů měl mít vypracovaný finanční rozpočet a určeného garanta. „Takový člověk pak s radnicí komunikuje a předkládá právě finanční rozvahu a její zdůvodnění a nemusí to být ani předseda toho či onoho spolku,“ ujistila místostarostka. Doplnila, že novinkou letošního grantového programu je částečná spoluúčast ze strany žadatelů. To znamená, že město neuhradí částku na akci celou, ale jen z osmdesáti procent. Zbytek musí žadatelé doplatit z vlastních finančních prostředků.
Žádosti o granty mohou žadatelé předkládat do čtvrtka 26. února do 11 hodin na podatelně městského úřadu.
Ve městě pracuje na stovku různých organizací a mnoho z nich má dobré nápady, avšak finančně na ně nedosáhne. „Takovým spolkům bychom chtěli pomoci,“ zdůraznila Hanka Rabenhauptová s tím, že granty nejsou ve městě novinkou. Vyhlašují se totiž každým rokem.
„Vždy máme na výběr mezi sedmdesáti až sty projekty, mezi nimiž vybírá komise a následně je předkládá radním ke schválení,“ vysvětlila místostarostka postup. Pokud by radnice v prvním kole nevyužila celých tři sta tisíc korun, bude vyhlášeno druhé kolo výzvy. „To také není nic neobvyklého,“ uzavřela Hanka Rabenhauptová.