9.29 hodin: Prachatická poliklinika, kde mají své ordinace soukromí lékaři je téměř prázdná, na chodbě je jediný pacient. Zato čekárny u dětstkých lékařů praskají ve švech. Na plno se totiž rozběhla chřipková infekce a rodičům, ježchtějí ošeštitsvé nemocné ratolestinevadí, že zaplatí třicetikorunový poplatek.

Dar raději odmítají

10.17 hodin: I když dnes už nemusejí pacienti v prachatické nemocnici platit regulační poplatek, stačí, když vyplní darovací smlouvu, automat se dopoledne nezastavil.„Mladí jdou rovnou k automatu a vhazují poplatek, přicházejí i senioři. Když je informuji o možnosti podepsat darovací smlouvu, řeknou, že se jim nechce nic vyplňovat, že třeba zapomněli brýle a stejně kupon uhradí,“ informovala včera Jana Vyšatová z prachatické nemocnice.

10.35 hodin:Klienti Domova pro seniory Mistra Křišťana v Prachaticích budou svému lékaři, který v jejich zařízení ordinuje jedenkrát týden, hradit i nadále regulační poplatek ve výši třiceti korun. Navzdory tomu, že domov pro seniory je zařízení spravované krajem, lékař, který v něm ordinuje, je soukromý. „Proto se pro naše klienty nic nemění. Ani jsme nebyli na toto téma ze strany kraje nijak informováni,“ potvrdila včera ředitelka zařízení Hana Vojtová. V případě, že budou klienti domova potřebovat ambulantní ošetření v prachatické nemocnici, nebudou muset jako ostatní hradit poplatek.

11.00 hodin: Návštěvu svého lékaře v nemocnici si dnes naplánovala také pětašedesátiletá důchodkyně z Prachatic. Došly jí nutné léky, a tak neměla možnost výběru. "Dali mi k podpisu sponzorskou smlouvu, příliš jsem textu nerozuměla, ale dostalo se mi vysvětlení, že za mě při jejím podpisu regulační poplatek zaplatí kraj. Podepsala jsem," vypráví. Jenže pakstarší panízačala uvažovat nad tím, co vlastně podepsala a přemýšlet i o tom, že v tu chvíli se lékař dozví, že poplatek neuhradila. "Tím by se mi nemuselo dostat patřiné péče," rozebírá nahlas už podepsaný papír.

Dar nebo vlastní peněženka

Přijmutí daru od krajského úřadu je ve stejné rovině jako platba z vlastní kapsy. Ošetření se každému z pacientů, ať už platili ze svého, nebo za ošetření nechali zaplatit z krajského rozpočtu, musí být stejné. Rozdíl bude pouze v tom, kde si dotyčný pacient vyzvedne vypsaný recept. V nemocniční lékárně je to bez třicetikorunového poplatku za položku na receptu. Ve třech lékárnách v Prachaticích, které jsou soukromé, pak dál platí.

Česká lékárnická komora tvrdí, že 94 procent lékáren nehodlá obcházet zákon a poplatky budou i po 1. únoru dále vybírat. Více z prohlášení nahttp://www.lekarnici.cz/download/pro-novinare/TZ_poplatky.pdf.

Prohlášení Jihočeského kraje

V jihočeských krajských nemocnicích nebudou lidé od 1. února platit regulační poplatky, učiní tak za ně kraj. V rozpočtu má na hrazení poplatků připravenou částku ve výši sto milionů korun.
Krajští zastupitelé dnes odsouhlasili poskytnutí finančních darů z rozpočtu Jihočeského kraje od 1. února pojištěncům, nebo jejich zákonným zástupcům, kterým vznikla povinnost hradit regulační poplatek ve zdravotnických zařízeních zřizovaných nebo zakládaných Jihočeským kraje dle § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Proplácení poplatků se týká sedmi krajských nemocnic v každém bývalém okresním městě, Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a Psychiatrické léčebny Lnáře. Po prověření všech možných variant postupu se jako nejvhodnějším řešením kompenzace úhrady regulačních poplatků ukázalo poskytnutí finančních darů pojištěncům nebo jejich zákonným zástupcům formou darovací smlouvy.
„Jsme přesvědčeni o tom, že tento krok neodporuje zákonu," uvedla Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana pro sociální věci a zdravotnictví.V souvislosti s touto kompenzací podepíše kraj s jednotlivými zdravotnickými zařízeními „Smlouvu o vypořádání finančních prostředků poskytnutých Jihočeským krajem jako dar pojištěncům na úhradu regulačních poplatků", která bude řešit úhradu poplatků za poskytnutí hrazené zdravotní péče zdravotnickými zařízeními, jež budou dary administrovat. V praxi to tedy bude vypadat tak, že regulační poplatek bude uhrazen z prostředků kraje, jež budou k tomuto účelu uloženy u zdravotnického zařízení. Pacienti si peníze nosit nebudou muset, v nemocnicích na místech, kde se nyní vybírají poplatky, jen podepíší darovací smlouvu, čímž přijmou od kraje dar.„Každý z pacientů se však bude moci rozhodnout, zda bude chtít dar kraje přijmout či nikoliv," zdůraznil hejtman Jiří Zimola.

Lékárny poplatky vybírají

12.08 hodin: Lékárníci se shodují, že kdyby poplatek za položku na receptu vraceli lidem zpět, přijdou brzy "na buben". Zdravotní pojišťovny jim totiž hradí pouze doplatek, kde se se třicetikornovým regulačním poplatkem počítáno. "Cítím obrovskou bezmoc, je to nekalá soutěž," tvrdí volarská lékárnice Miroslava Ottlová. V případě, že by lékárny poplatek nevybraly, vystavují se opakovaným pokutám řádově v desetitísících korun.

12.13 hodin: Velmi často je s dítětem u lékaře Jitka Tischlerová z Prachatic. "S regulačními poplatky nesouhlasím, dcera marodí velmi často a lékaře navštěvujeme každý druhý měsíc. Pěkně se mi to prodraží, když musím platit u lékaře i v lékárně," popsala dnes (2. února). "Je to nespravedlivé,buď seměly poplatky zrušit všude, nebo je nerušit vůbec,"konstatovala Jaroslava Domínová zPrachatic a doplnila, že jí poplatky v lékárnách připadají nesmyslné. "Tam bych je zrušila zcela určitě," řekla.