Situace posledních dnů naznačuje, že se snad „pohnou ledy“ a dojde k revitalizaci a částečnému navrácení do původního stavu. Dá se tak usuzovat z toho, že Povodí Vltavy se zabývá vytvořením projektové dokumentace na obnovu koryta.
Voda se totiž při každém vydatnějším dešti začne rozlévat po okolních pozemcích, i když ale přímo neohrožuje životy lidí, páchá materiální škody na polích. „Voda se po povodních nevrátila do původního koryta a našla si jinou cestu,“ zdůvodnil starosta Vitějovic Jan Pech, proč dochází k záplavám polí.

Hlavním důvodem pro opravu poškozené části potoka je obnovení rovnováhy v přírodě. „Jedná se o úsek, kde chceme přímo obnovit životaschopnost a vytvořit tak podmínky například pro některé druhy ryb, škeblí a podobně. Jinými slovy chceme do poničeného místa vrátit znovu život. Povodně se zde velice nepříznivě podepsaly,“ upřesnil hlavní důvody zásahu do koryta Zlatého potoka investiční referent Povodí Vltavy Tomáš Hrouda.

Podle jeho slov se část toku řeky vrátí zpátky do původního koryta. „Jinou část jsme bezprostředně po povodních už vyčistili a zprůchodnili. Tehdy jsme poškozené části opevnili a připravili tak na případné další povodně. V neposlední řadě přišlo i na odstranění velkého nánosu štěrku. Vybraný úsek na Zlatém potoku, který teď chceme revitalizovat, leží ale ještě níže pod obcí. Takových míst máme vytipovaných samozřejmě celou řadu, a to na více řekách. V současné době je naším prvořadým úkolem příprava vhodné projektové dokumentace, poté se již zhotovitel pustí do samotné revitalizace,“ doplnil Tomáš Hrouda. Samotné práce by měly být hotové příští rok a podle Hroudy si vyžádají miliony. Přesnou částku zatím nezná.