Vimperští k takovému opatření směřujícímu ke zklidnění bezpečnostní situace ve městě přistoupili po zkušenostech získaných po konzultacích s místní samosprávou města Sokolov. Tam fungují asistenti prevence kriminality zhruba rok a osvědčili se stejně, jako v dalších městech v České republice. Podobných asistentů působí v různých místech republiky již více než sto. Vůbec první asistent, který pracoval v Sokolově, se navíc před nedávnem stal městským strážníkem.


Původní termín výběru přitom radnice prodloužila. Podle místostarostky Jaroslavy Martanové se delší termín pro podání přihlášek vyplatil. „Máme celkem čtrnáct uchazečů. Potěšující je, že se o práci asistenta prevence kriminality neucházejí jen muži, dokonce je to přesně na půl se ženami," dodala místostarostka.


Představa vedení města je taková, že by asistenti prevence kriminality měli městským strážníkům pomáhat v ranních a odpoledních hodinách u přechodů v blízkosti škol, v krizových lokalitách, jako je například hřiště v parku u Volyňky, kde bývají časté konflikty s nepřizpůsobivou mládeží. „Měli by monitorovat také pohyb v ulicích Pasovská, Kaplířova, Rožmberská, kde by se měli soustředit na eliminování nevhodného chování, které obyvatelům hodně vadí," doplnila Jaroslava Martanová. Podle potřeby budou asistenti prevence kriminality využíváni i v případě potřeby doručování písemností a k řešení konfliktů mezi cílovými skupinami obyvatel města.


Vimperská radnice se dlouhodobě neúspěšně snažila vybrat pro komunikaci zejména s romskou komunitou vhodného kandidáta pro romského koordinátora přímo z této komunity. Podobně chtěla najít vhodné uchazeče i pro asistenty prevence kriminality. Podle místostarostky byl ale u těchto osob zásadní problém v tom, aby splnily podmínku čistého trestního rejstříku. „Konzultovali jsme to s pracovníkem ministerstva vnitra, který nás ubezpečil, že nikde není v podmínkách pro asistenty prevence kriminality uvedeno, že by se nutně muselo jednat o zástupce romské komunity. Proto jsme nechali výběrové řízení otevřené a přihlášky máme jak od zástupců minoritní, tak i majoritní skupiny obyvatel," upřesnila místostarostka.


Zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí ve Vimperku zřízením dvou míst pro asistenty prevence kriminality by měly rozpočet Vimperku zatížit řádově desítky tisíc korun. Převážnou část nákladů spojených s novými zaměstnanci městské policie bude hradit dotace ministerstva vnitra. „Dotaci máme potvrzenu, ale podle posledních informací nám byla o několik tisíc korun ponížena a v tuto chvíli ještě přesně nevíme, čeho se toto ponížení bude týkat," doplnila s tím, že původně měl podíl města Vimperk činit dvanáct procent. Celková částka přitom činí 410 tisíc korun a město původně žádalo o dotaci ve výši 360 tisíc korun. „Podle posledních informací bychom měli z dotace obdržet přibližně 327 tisíc korun. Součástí dotace byly mzdové prostředky, výstroj, vstupní školení, práce mentora, supervize a další příspěvky. Co z toho se bude krátit, v tuhle chvíli netuším," připustila místostarostka.


Přiznává, že čekala větší zájem právě z romské komunity. „Původně jsme měli uzávěrku přihlášek do 1. března, a to se nám přihlásilo šest uchazečů. Osobně jsem čekala větší zájem. Následně jsme posunuli termín výběrového řízení a současně s tím i lhůtu pro podání přihlášek, takže ve výsledku přišlo ještě dalších osm přihlášek. To považuji za dostatečný počet," uvedla.


Nakolik bude romská komunita akceptovat pouze zástupce jedné z několika romských rodin, nedokáže i na základě minulých zkušeností Jaroslava Martanová odhadnout. V minulosti se totiž město snažilo najít prostředníka mezi radnicí a romskou komunitou, ale narazila na nevraživost mezi jednotlivými rodinami a absenci jakési přirozené autority mezi nimi. „Podobné problémy měli i v Sokolově, kde s tím začínali. I tam zprvu naráželi na odmítavý postoj romské komunity, která své zástupce mezi asistenty prevence kriminality vnímala spíše jako práskače. Nicméně postupem času svůj postoj změnili a vzali je jako vhodnou službu při komunikaci s majoritou ve městě. Takže se toho až tak neobávám, i když bude hodně záležet na vybraných lidech a nakolik si vybudují přirozenou autoritu. Rozhodně bych to nepovažovala za zásadní riziko, které by mohlo celý projekt ohrozit," zdůraznila Jaroslava Martanová.


Jednou věcí je získat prostředky na nový projekt, druhou pak mít peníze na jeho další fungování. „Pokud budou asistenti prevence kriminality skutečně fungovat, pak je možné na projekt žádat o dotaci opakovaně ještě dvakrát. Záleželo by pak na novém zastupitelstvu, zda to bude chtít ve městě udržet," dodala místostarostka. Poprvé by se měli asistenti prevence kriminality objevit nejpozději začátkem května.