„Opravy trvají už druhý měsíc a pořád je tu hodně práce, ale do konce srpna zkrátka musíme mít hotovo,“ uvedla ředitelka školky Věra Raušerová se slovy, že opravy navíc zkomplikovaly a zdržely nedávné přívalové deště.

„To bylo zrovna v tu chvíli, kdy se pracovalo na krovu,“ povzdechla si ředitelka. Zmínila se ale, že práce se zvládají. Ty se netýkají pouze střechy, ale také vybavení a údržby školky. „Do prací jsou zahrnuty také opravy šaten, na kterých se právě nyní pracuje. Dále pak zde přibudou nové podlahy, lina a dlažba a týkají se také vybavení logopedické učebny a místnosti, kde se vyučuje hra na flétnu. Ve školce se také kompletně vymění okna,“ upřesnil netolický starosta Oldřich Petrášek s tím, že celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhají na částku okolo jednoho a půl milionu korun.

„Celkem třikrát jsme žádali o dotaci, ale nebyla nám schválena. Nyní se nám ji podařilo konečně získat a opravy tak mohly na začátku prázdnin začít,“ řekla s úsměvem ředitelka Raušerová. Podotkla, že zbylá část je hrazena z fondu rezerv mateřské školy a vybavení potom zaplatí získaný grant.