Zhruba do tří týdnů by už měli zaměstnanci firem sídlících v průmyslové zóně naplno využívat nový přístupový chodník v Krumlovské ulici.


S výstavbou se začalo předáním staveniště 30. května, termín předání dokončené stavby je nejpozději 31. srpna. Městský rozpočet stojí vybudování chodníku, kanalizace a veřejného osvětlení spolu s terénními úpravami včetně daně z přidané hodnoty 6,8 milionu korun. Zachovány byly veškeré vstupy a vjezdy směrem do přiléhající zahrádkářské kolonie. Donedávna využívaná plocha k odstavení vozidel u Kavanů rybníka ale s nově budovaným chodníkem vzala za své.

Chodník v KrumlovskéChodník je dlouhý 700 metrů. Povrch tvoří zámková dlažba, podél chodníku je osazeno devatenáct osvětlovacích bodů. Chodník vede podél levého jízdního pruhu silnice směrem na Český Krumlov, začíná u odbočky k zahrádkářské kolonii a garážím a končí za autobusovou zastávkou Kandlův Mlýn. 

Podle vyjádření zástupců města se zde parkovalo více méně na černo jen s tichým souhlasem majitele pozemku. „Tím je v současnosti Jihočeský kraj. Po dokončení stavby se ale tyto pozemky, stejně jako pozemky pod chodníkem převedou s největší pravděpodobností do majetku města Prachatice tak, aby to majetkově odpovídalo novému občanskému zákoníku," vysvětlil Zdeněk Rubeš z odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice. Zajet sem nebude možné ani technicky. Nový chodník má totiž dvanácticentimetrový obrubník. Pro parkování je ale v blízkosti dostupné parkoviště u Kandlova Mlýna.


Ve spodní části u začátku chodníku je mezi chodníkem a komunikací rozšířené více než sto metrů dlouhé místo. Mezi chodníkem a okrajem vozovky je ovšem jen necelý metr. Představy, že se zde bude dát zaparkovat, jsou ale podle zástupce silničářů mylné. „To rozhodně ne," upozornil Martin Grožaj ze Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice. Zamezit nebezpečným a kolizním situacím novým chodníkem a vytvářet pro takové situace podmínky umožněním parkování podél zahrádkářské kolonie ať z jedné, či druhé strany podle Martina Grožaje postrádá jakoukoliv logiku.


Už v době, kdy vznikala průmyslová zóna, tehdy ještě jako vedoucí dopravního inspektorátu upozorňoval na zvýšenou intenzitu dopravy i pohyb chodců. „Vybudování chodníku následně mělo administrativní zpoždění, chyběly i peníze na jeho stavbu. Každopádně je dobře, že chodník nakonec bude, a to včetně kanalizace a odvodnění," doplnil Martin Grožaj.


Šíře vozovky zůstala stavbou chodníku nedotčena. „Po dohodě s investorem stavby a jejím zhotovitelem jsme se ještě před zahájením dohodli na drobnější změně projektu v tom smyslu, že mezi vozovku a chodník nebude osazena zádlažba, ale asfalt s mírným sklonem, aby voda lépe odtékala do kanalizačních vpustí," doplnil Martin Grožaj.
Z toho důvodu by měla být snazší i zimní údržba. „Známému efektu přehrnování sněhu z vozovky na chodník a zpět se zřejmě v některých místech nevyhneme. Ale tento úsek je v celé délce ošetřován chemicky, takže by k tomu nemělo docházet tak často, vyjma extrémních sněhových srážek, kdy to nezaručí nikdo," uzavřel zástupce silničářů.