Podle informací Antonína Jurča, vedoucího prachatického stavebně správního odboru, by mělo město pro letošek získat 2,425 milionu korun. „Soukromým vlastníkům na opravy poskytneme šest set tisíc korun," upřesnil.

Kolik a komu:- Z rozpočtu na vlastní památky město zaplatí 4 070 892 Kč, k tomu dotace 1,825 mil. Kč. Celkem 5 895 892 Kč.
- Soukromým vlastníkům město přispěje z rozpočtu 158 tisíc Kč, z dotace 600 tis. Kč. Celkem tedy 758 tis. Kč

Nejvyšší podíl dotačních peněz vezme oprava a statické zajištění sklepů v Horní ulici čp. 137. Zmíněných bezmála dva a půl milionu korun ale nejsou podle Martina Malého, starosty města, jediné peníze, jež město do oprav historických domů investuje. „Z městské kasy půjde na opravy objektů další více než čtyři miliony," doplnil starosta.

V případě, že dotaci čerpá soukromý majitel, musí mu město ještě přispět z rozpočtu města. Soukromníkům, kteří se v letošním roce rozhodli opravovat památky v centru, tak město přispěje 158 tisíci. Celkem opravy památek letos vyjdou 7,6 mil. Kč.

Prachatice, Velké náměstí 8 (majitel město Prachatice)
V objektu na Velkém náměstí v Prachaticích nechá město opravit a staticky zajistit sklepní prostory. Podíl města zaplatí Městská správa domů a bytů, a to ve výši 620 571 Kč, z dotace za opravu město zaplatí 275 tisíc Kč. Celkem opravy vyjdou na 895 571 korun.

Prachatice, Křišťanova 63 (majitel město Prachatice)
Fasáda ve dvorku, dlažba v průjezdu i na dvorku budou nové v domě s čp. 63 Křišťanově ulici v Prachaticích. Zároveň dojde na opravu nebo výměnu oken a dveří. Podíl města zaplatí Městská správa domů a bytů ve výši 443 175 korun. Z dotace od ministerstva město zaplatí 150 tisíc korun. Celkem to bude 593 175 Kč.

Prachatice, Křišťanova 65 (majitel město Prachatice)
Oprava vstupního prostoru, dvorku a dvorní fasády, to budou řemeslníci opravovat v domě čp. 65 v Křišťanově ulici v Prachaticích. Počítá se s opravou omítek, dveří, oken a dlažby. Podíl města zaplatí Městská správa domů a bytů ve výši 520 465 korun. Z dotace město zaplatí 200 tisíc korun. Celkem to bude 720 465 Kč.

Prachatice, Poštovní 114 (majitel město Prachatice)
V domě Poštovní ulici město opraví sklepní prostor, dvorní fasádu a dlažbu ve dvoře, nové tedy budou omítky, okna i dveře. Z dotace město zaplatí 300 tisíc korun, dalších 525 567 korun platí. Celkem: 825 567 Kč.

Prachatice, Horní 136 (majitel město Prachatice)
Na objektu v Horní ulici čp. 136 v Prachaticích se budou opravovat a staticky zajišťovat sklepní prostory. Podíl města zaplatí Městská správa domů a bytů Prachatice ve výši 656 553 korun. Z dotace ministerstva to je bude 300 tisíc korun. Celkem opravy vyjdou na 956 553 korun.

Prachatice, Horní 137 (majitel město Prachatice)
Na objektu v Horní ulici čp. 137 v Prachaticích se budou opravovat a staticky zajišťovat sklepní prostory. Podíl města zaplatí Městská správa domů a bytů Prachatice ve výši 829 304 korun, dotace z ministerstva zaplatí 400 tisíc korun. Celkem oprava vyjde na 1 229 304 korun.

Městské hradby (majitel město Prahatice)
Opravu čekají také úseky číslo 26 a 27 městských hradeb v ulici Za Baštou, které přiléhají k parkovišti a částečně také k sousední zahradě domu s čp. 149. Z dotačních peněz město Prachatice použije dvě stě tisíc korun. Dalších 457 257 korun pak město zaplatí ze svého rozpočtu. Oprava hradeb v letošním roce vyjde na 375 257 korun.

Soukromé objekty:

Prachatice, Křišťanova 34
Objekt v ulici Křišťanova čp. 34 v Prachaticích je v soukromém vlastnictví. Jeho majitel požádal o peníze z dotace programu Regenerace městských památkových rezervací, za které chce opravit krov a komín, měnit se bude také střešní krytina včetně výlezových okének. Z programu získal rovných sto tisíc korun, příspěvek od města Prachatice je 26 tisíc korun a dalších 129 tisíc korun zaplatí majitel objektu. Opravy tak celkem vyjdou na 255 tisíc korun.

Prachatice, Velké náměstí 46
Objekt na Velkém náměstí s čp. 46 v Prachaticích je v soukromém vlastnictví. Jeho majitel požádal o dotační peníze z programu Regenerace městských památkových rezervací na obnovu fasády. Z dotace získá 320 tisíc korun, podíl města Prachatice je 80 tisíc korun a podíl vlastníka nemovitosti dalších 393 663 korun. Celková oprava vyjde na 960 332 korun.

Prachatice, Dlouhá 97
Historický objekt v Dlouhé ulici s číslem popisným 97 v Prachaticích je v soukromém vlastnictví. Jeho majitel požádal o dotační peníze z programu Regenerace městských památkových rezervací na opravu komínu, krovu, zděného vikýře a výměnu střešní krytiny. Z dotace získá sto tisíc korun, podíl města Prachatice je v tomto případě 32 tisíc korun, vlastník nemovitosti přidá 179 725 korun a celkové opravy vyjdou na 311 725 korun.

Prachatice, Děkanská 32
Objekt v Děkanské ulici s číslem popisným 32 v Prachaticích vlastní Římskokatolická farnost Prachatice. Její zástupci požádali o dotaci z programu Regenerace městských památkových rezervací na opravu krovu a výměnu střešní krytiny včetně oplechování. Z dotací získají osmdesát tisíc korun, podíl města Prachatice je 20 tisíc korun, podíl vlastníka nemovitosti dalších 87 490 korun. Celkem oprava vyjde na 187 490 korun.