V Praze se dostal na filosofickou fakultu, kterou ale ne zrovna lehce vystudoval. „Protože jsem se často účastnil akcí, které se nezamlouvali tehdejšímu režimu, byl jsem několikrát vyhozen z fakulty. Poprvé to bylo za urážku tehdejšího prezidenta. Také v roce 1968 jsem se dostal do problémů za svoje, tehdy protistátní, aktivity. Filosofickou fakultu jsem nakonec vystudoval až po devadesátém roce,“ zavzpomínal Václav Jiřík na léta svých studií.

Vedle toho, že je autorem několika románových novel, beletrií a děl z jiných žánrů literatury, byl rovněž jedním ze zakládajících členů Obce spisovatelů. „V současné době pracuji na díle, které by mělo zmapovat události na Šumavě v roce 1948,“ nechal spisovatel Václav Jiřík, který, jak říká, měl vždy k obnci vřelý vztah, nahlédnout do své autorské kuchyně.

(rei)