Do finále se blíží současné volarské zastupitelstvo, kterému za jedenáct dní skončí mandát. Za poslední čtyři roky se podařilo hned několik významných investičních akcí, i tak ale není vedení města stoprocentně spokojené.

Investice:Mezi nejvýznamnější investici za předchozí čtyři roky patří zateplení základní školy a zprovoznění Hotelu Bobík.
Radost ale měli i místní hasiči, kteří dostali novou cisternu. „Ceníme si toho, že hasiči si na ní ze svých vlastních peněz přidali dvě stě tisíc korun," říká vedení města Volary. 

„Mrzí mne, že jsme nestihli začít
s revitalizací náměstí, i když projekt hotový už máme, ten se nám dokončit podařilo," řekla starostka Martina Pospíšilová. Podle slov místostarosty Roberta Pročky je hlavním důvodem, proč se realizace zpozdila, hlavně zprovoznění Hotelu Bobík. „A tomu samozřejmě předcházející zakoupení budovy a její rekonstrukce. Druhým důvodem pak jsou vlastnické vztahy, protože chceme propojit náměstí ke kostelu, kde jsou pozemky kraje. Proto jednáme o směně pozemků," doplnil.


Druhou akcí, kterou už zastupitelé nestihnou, je vybudování nového domu s pečovatelskou službou. Ten ale Volarské trápí dlouhodobě. „Rozhodli jsme se, že upustíme od finančně příliš náročné výstavby nového, ale že raději zrekonstruujeme dům u kostela," vysvětlil místostarosta. „Projekt na vybudování devíti jednotek v tomto domě hotový je," doplnila starostka.


Také zastupitel Pavel Trnka vidí dům s pečovatelskou službou jako jednu z priorit, kterou by se budoucí zastupitelé měli zabývat. „Navíc jim zbude i rozhodování o vaně plaveckého bazénu. Ten je zateplený, ale vanu je třeba dořešit," doplnil.