Říká se, že nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky. Čas od času se o to přesto někdo s větším či menším úspěchem pokusí. Jedním z nich je Jan Markovec.


Před dvaceti roky zahájil tradici celorepublikových přehlídek hráčů na klávesové nástroje. Bylo to rok poté, co se klávesy dostaly jako obor do nabídky ZUŠ Prachatice a v době, kdy v České republice podobné možnosti setkání a prezentace neexistovaly. A tak vznikly Lhenické klávesy. „Muzika se nedá dělat, jak se říká, za kamny, musí se dělat pro lidi naživo. Základní myšlenkou bylo dát dětem klávesového oboru možnost se prezentovat. Odezva byla ohromná, proto se dařilo Lhenické klávesy v dalších letech rozvíjet," vzpomíná Jan Markovec na počátky přehlídky, která trvala devět let. Na jubilejní desátý ročník už nedošlo. „Asi to určitou pauzu chtělo, dát si na čas od přehlídky odstup. Navíc jsem před koncem Lhenických kláves už tak trochu cítil, že by nebylo dobře, aby se ze Lhenických kláves stala akce, která, jak říká Cimrman, zahltila sebe sama. I ti vstřícní a příznivci už vzhledem k narůstající kvalitě akce a zvyšujícím se nárokům na její účastníky na ní začali hledat chyby a obraceli se proti ní. Sám jsem to cítil, i proto nakonec nebyl ani jubilejní desátý ročník," říká Jan Markovec, zakladatel přehlídek hráčů na klávesové nástroje v České republice. Mimochodem, za přínos tomuto oboru dostal před nedávnem i ocenění při celostátní soutěži v Brně.

Klávesfest 2015:2. ročník celorepublikové přehlídky hráčů na elektronické nástroje se koná od 1. do 3. května v kinosále ve Lhenicích. Vzhledem k faktu, že mezi přihlášenými jsou i žáci hudebního opboru z Povážské Bystrice na Slovensku, bude mít letošní ročník Klávesyfestu také mezinárodní charakter. Podrobnosti k akci včetně časového harmonogramu najdete na webových stránkách www.klavesfest.cz.


Dnes je podobných akcí, se kterými začínali ve Lhenicích, v rámci České republiky vícero. „Navíc ministerstvo školství konečně po dvaceti letech rozhodlo, že klávesy jsou rovnocenným hudebním oborem, takže před dvěma roky se uskutečnila první soutěž pro klávesy vyhlášená ministerstvem školství od okresních přes krajská až po celostátní kolo v Brně. I tam jsem se sešel s pamětníky Lhenických kláves. Konec konců jsou to stále stejní lidé," dodává Jan Markovec.


Prakticky na každé podobné akci Jan Markovec od bývalých účastníků Lhenických kláves slýchával, jak to bylo ve Lhenicích fajn a že je škoda, že už nepokračovaly. A tak po deseti letech od posledního ročníku Lhenických kláves dozrála myšlenka přijít s jejich obměněným nástupcem. A tak v loňském roce na svět přišel na zkoušku Klávesfest. „Ministerstvo sice vyhlašuje jednou za tři roky oficiální soutěž, ale co mezi tím. Chtěl jsem, aby podobných akcí bylo víc. Na velmi dobré úrovni jednou za dva roky se koná v Karviné, každý rok už asi šest let funguje na Slovensku v Povážské Bystrici, u nás to zkoušeli ještě v Jirkově, odkud jezdili i na první ročníky Lhenických kláves. Je pravdou, že pořádat podobnou akci každý rok, je hodně náročné. I proto jsem při úvahách o obnovení kláves ve Lhenicích přemýšlel, že by se festival nemusel za každou cenu konat každý rok, ale třeba jednou za dva roky. Uvidíme, jak se Klávesfest osvědčí," přemýšlí Jan Markovec. A s příslibem, že bude v pořádání akce pokračovat, je prozatím opatrný: „Kdo ví, co bude za dva roky. Teď je pro mne prioritní tenhle ročník, když to dobře dopadne, bude vůle i z jiných stran a zůstanou nám i ostatní nakloněni, proč ne."


Přes všechnu vstřícnost, s níž se při organizaci už Lhenických kláves Jan Markovec setkával, připouští, že pořádat podobnou celorepublikovou událost není vůbec jednoduché. „Dá velkou práci tohle všechno připravit, zorganizovat a pořádat vlastními silami. Doba to umožňuje, ale člověk se musí hodně snažit, je to hodně schůzek, telefonátů, vyřizování, ale v konečném důsledku nejste vázán na limity a kritéria, která stanovují oficiální postupové přehlídky. My jsme si stanovili vlastní kritéria, ke kterým jsme se ale dopracovali za těch devět ročníků Lhenických kláves. Původní Lhenické klávesy měly také svůj vývoj," říká.


Jako všechny jedinečné události, měly i Lhenické klávesy štěstí na lidi, kteří se kolem nich točili. A i nadále točí. „Pořád se tomu věnují stejní lidé, i když za těch deset let přibudou dva tři noví. Ale opět se sejdeme s Edou Spáčilem a Bobem Zikou. Chtěl jsem, aby letos do Lhenic přijel znovu i Daniel Forró, ale je už desátým rokem v Japonsku a časově mu to, bohužel, nevychází kvůli rodinným i pracovním povinnostem," uvedl Jan Markovec.


Právě spojení profesora plzeňské konzervatoře Eduarda Spáčila se Lhenickými klávesami mělo také svůj vývoj. „Ještě jako žák konzervatoře jsem k němu byl přidělený na obligátní klavír. Tehdy zrovna končil na akademii a já jsem mu byl jako žáček přidělený. Byla to, jak se později ukázalo, určitá souhra náhod. Bylo to vlastně naše osudové setkání. Po létech jsem jej jako svého profesora oslovil, protože jsem chtěl pořádat Lhenické klávesy a věděl jsem, že Eda dělá pro Yamahu. I proto jsme mohli klávesy pořádat v tom rozměru, v jakém se děly. A na vazbách z minulosti stavíme i tentokrát," doplnil Jan Markovec.


Při úvahách o oživení přehlídky se musel zabývat i otázkou nastavení kritérií. I v tom je současná přehlídky odlišná od původních Lhenických kláves. „Pro Klávesfest máme jedinou podmínku, a tou je volný styl. Nechtěli jsme kritéria, která striktně omezují klasické soutěže, nejen klávesové. Děti pak z toho mívají už v okresních kolech docela stres. Klávesfest je nový v tom, že se už jedná vyloženě o přehlídku, zatímco Lhenické klávesy byly pořád ještě o zlatých, stříbrných a bronzových pásmech, která v dětech budovala určitou rivalitu," připouští Jan Markovec. I v tom byl podle něho časový odstup mezi Lhenickými klávesami a Klávesfestem užitečný. „Už v Prachaticích v loňském roce při zkušebním ročníku Klávesfestu se nám osvědčilo, že to byla skutečně volná přehlídka. Dali jsme si záležet na tom, aby každý z účastníků byl oceněn s tím, že garant přehlídky vyslechl všechna vystoupení a u všech našel něco, co si ocenění skutečně zasloužilo. Výsledkem bylo, že děti odjížděly nadšené, a proto to dělám," říká Jan Markovec.


Co krom základní myšlenky nabídnout dětem možnost prezentovat hru na klávesové nástroje, z původní přehlídky zůstalo, je i její symbol, pan Pipon, který se stal opět ústředním motivem pro logo přehlídky. „Postavičku Pipona mi už před dvaceti roky nakreslil jeden můj kamarád a vydržel nám dodnes. Jenom se střídají jeho postavičky. I proto jsme zvolili konkrétní obrázek Pipona, který hraje na klávesy doslova rukama nohama, protože charakterizuje ducha přehlídky, že si každý může hrát, co chce. To je jasný protipól klasické soutěže, kde je dána minutáž, charakter přehrávaných skladeb a další kritéria," podotkl Jan Markovec. Nicméně i Klávesfest určitá kritéria má. „Určitý časový limit stanovit musíme, skladby by měly mít do deseti minut. Ale zase vzhledem k počtu přihlášených účastníků a třídennímu programu se to dá zvládnout. Tři dny je dostatek času, aby si všichni v pohodě zahráli a nemuseli jsme je limitovat natolik, že by to omezovalo jednotlivé výkony," věří Jan Markovec.


Za devět ročníků Lhenickými klávesami prošla celá řada hráčů. A někteří z nich u kláves zůstali dodnes. „O některých z nich přehled mám. Konkrétně mí žáci Stiborkové hrají pořád, i když obor dál nestudují. Nicméně zkušenosti využívají, zahrají si a třeba i tvoří hudební programy, podklady a předěly, které jsou vyloženě vhodné právě pro klávesy. O ostatních vím, že pár tehdejších účastníků Lhenických kláves se oboru věnují dál, Petra Andrlová je na konzervatoři, Zdeňka Hřibová studuje dokonce už na akademii přímo obor varhany. Mám určitě radost z toho, že ti šikovní to časem prostě nezapíchli," těší Jana Markovce.


A nejen Tomáš Stiborek, který byl úspěšným účastníkem Lhenických kláves, se podílí na přípravách letošního Klávesfestu. Do Lhenic by se měla na přehlídce objevit také úspěšná hráčka a posléze moderátorka Veronika Kabátová. „Takovou perličkou je třeba i to, že Veronika, která dnes působí jako moderátorka v televizi, alespoň co vím, našla odvahu zkusit tuhle práci právě díky moderování Lhenických kláves. Slíbila dokonce, že přijede i moderovat i letošní Klávesfest," dodal Jan Markovec.


Říká se, že že nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky. Berme to ale tak, že Lhenické klávesy jen v proudu času přirazily na chvíli ke břehu a teď se na stejnou řeku vydává novější loď se staronovou posádkou, připravenou uvítat zcela nové pasažéry. Tak šťastnou cestu.